Tholen - Het Hollandse venkelseizoen had een flitsende groeizame start, maar kent op het ogenblik veel uitdagingen, vertelt Joop Litjens, de grootste venkelteler in Nederland. "De droogte is daarbij niet zo'n probleem, er zijn voldoende beregeningsmogelijkheden, maar vooral de hitte in combinatie met de lange dagen zorgt voor kwaliteitsproblemen."


Venkeloogst bij Litjensvenkel

De opbrengsten lopen daardoor flink achter. De teler wil eerst aan zijn contractafspraken voldoen, wat ervoor zorgt dat er veel minder venkel voor de vrije markt beschikbaar is. Zicht op verbetering is er voorlopig niet. "We hebben een aantal percelen eerder moeten oogsten. Nieuw ingezaaide percelen hebben een slechte start gemaakt door de hitte en sterk de neiging tot schieten, waardoor de bolletjes zich niet goed ontwikkelen. We hebben nu in de kas opgekweekte planten gepoot, iets wat we meestal aan het begin van het seizoen doen en ook die hebben al een moeizame start."
 
Het venkelseizoen loopt nog tot medio november, maar de afgelopen weken leggen al een "dikke smet op het seizoen", volgens Joop. Het prijsniveau is door de tekorten, vooral in de grote maten, wel hoog want de vraag naar Hollandse venkel is goed. "Er komt steeds meer vraag van uit de markt en de consumptie van venkel neemt jaarlijks ook toe naar mijn idee. Maar venkel is een stressgevoelig plantje en de extreme weersomstandigheden van de afgelopen drie jaar maakt het lastig om continuïteit te bieden. Van mij mogen de zaadveredelaars aan de slag met minder stressvolle rassen."
 
Litjens Venkel is actief in diverse marktsegmenten waarbij de afzet door telersvereniging Fossa Eugenia geregeld wordt. Ook buiten het Nederlandse seizoen kan Fossa Eugenia venkel aanbieden.

Voor meer informatie:
Litjens Venkel
info@litjensvenkel.nl
www.litjensvenkel.nl
T: +31 6 509 42 816

Voor verkoopinformatie:
Fossa Eugenia
T. +31(0)883 210 210
F.+31(0)883 210 211
info@fossaeugenia.com
www.fossaeugenia.com