De vraag naar ijsbergsla was groot en het Duitse aanbod dat werd aangevuld met Nederlandse toevoer, bleek onvoldoende. In Berlijn kwamen er nog wat Spaanse partijen binnen. De prijzen schommelden, aanvankelijk schoten ze duidelijk omhoog maar laten zakten ze ook weer in.

De handel in kropsla verliep eerder rustig. De Belgische partijen werden goedkoper, onder meer vanwege een dalende belangstelling. Bij de Duitse partijen nam de omvang van kwalitatief goede partijen af, waardoor de goede partijen over het algemeen duurder werden. Het aanbod aan bonte sla was vanwege het zomerse weer afgenomen. De prijzen tendeerden over het algemeen omhoog. De afzet van Belgische veldsla verliep te langzaam, waardoor deze wel goedkoper werd. Andijvie speelde een ondergeschikte rol op de markt.

Appelen
Het productpalet van het nieuwe seizoen wordt merkbaar breder. Aangezien de beschikbaarheid zo sterk toenam, ontstond er een merkbare afzetdruk. De prijzen daalden dan ook over het algemeen.

Peren
Het Europese aanbod wint aan betekenis. Het totale aanbod nam iets toe, maar stuitte op een niet al te grote interesse. Het werd steeds moeilijker om de prijzen op een constant niveau te houden. Uiteindelijk zakten de prijzen in de meeste gevallen in.

Druiven

De vraag was over het algemeen onvoldoende om van voldoende aanbod af te komen. Zelfs richting het weekend leefde de afzet niet echt op. Als gevolg hiervan moesten de prijzen meermaals naar beneden worden aangepast.

Aardbeien
Het aardbeienaanbod nam aan de ene kant af en aan de andere kant daalde ook de vraag steeds verder. De prijzen varieerden sterk, afhankelijk van producteigenschappen en afname-intensiteit.

Abrikozen

De beschikbaarheid van Franse en Turkse abrikozen, evenals het aanbod aan aanvullende Spaanse en Italiaanse partijen, nam duidelijk af. De kwaliteit verslechterde eveneens aanzienlijk. Het vruchtvlees werd in toenemende mate zacht en melig, wat de afzet verlangzaamde.

Kersen

Het kersenseizoen is inmiddels voorbij. Het aanbod nam tegen het einde van het seizoen enorm af. Kersen van een uitstekende kwaliteit werden vaak duurder, maar men durfde de prijzen echter niet al te veel te verhogen. Dit kwam doordat de verkoop zich duidelijk verlangzaamd had en er daardoor overschotten dreigden te ontstaan.

Perziken en nectarines

De toevoer was enigszins afgenomen. De vraag was verbeterd, maar wel nog te klein om een soepele verkoop te garanderen. Daarom verlaagden de handelaren hun prijzen.

Pruimen
De rijkelijke beschikbaarheid zorgde voor een merkbare verkoopdruk. Bovendien werden de pruimen snel zacht, wat de afzet enorm afremde. De prijzen daalden als gevolg hiervan, soms zelfs tot een dieptepunt.

Citroenen
De markt werd gedomineerd door citroenen uit Argentiniƫ. Het aanbod was te overzien tot schaars. Bij een constante vraag bleven de prijzen minstens op een stabiel niveau.

Bananen

Over het algemeen was er sprake van een zwakke vraag. De handelaren hadden het aanbod hier meestal voldoende op afgestemd. De prijzen bleven dan ook zoals gebruikelijk op een constant, maar wel laag niveau.

Bloemkool
In z'n geheel genomen hadden de hoge temperaturen een uiterst negatieve invloed op de verkoop. Het werd steeds moeilijker om het beschikbare aanbod onder te brengen. De prijzen daalden daarom uiteindelijk in alle gevallen.

Sla
De handel in kropsla verliep eerder rustig. De Belgische partijen werden goedkoper vanwege een verminderde kwaliteit en een afgenomen vraag. Bij het Duitse aanbod nam de omvang van kwalitatief goede partijen af, waardoor deze over het algemeen duurder werden.

Komkommers
Het binnenlandse aanbod bepaalde de verkoop van komkommers. Aan het begin van de week bleven de prijzen tamelijk stabiel, maar kort daarop gingen de prijzen langzaam steeds verder omhoog.

Tomaten
De situatie bleef gespannen: er kwamen enorme hoeveelheden op de markt. Hoewel de vraag ronduit goed was, leek het aanbodoverschot maar niet kleiner te worden. De prijzen moesten doorlopend verlaagd worden.

Paprika's
Vanwege het aanzienlijke aanbod lagen de prijzen van rode en gele paprika's in de meeste gevallen op een laag niveau. Dat gold niet voor groene paprika's, aangezien deze eerder in kleine hoeveelheden op de markt kwamen. Zij werden juist duurder.