Recycling van plastic staat volop in de belangstelling maar is niet simpel. Er zijn honderden soorten plastic en bij gemengd inzamelen is vaak alleen laagwaardige recycling mogelijk tot producten met geringe gebruiksmogelijkheden.Emmers en jerrycans moeten echter juist aan hoge eisen voldoen. Ze moeten sterk genoeg zijn voor de inhoud, de emmers mogen niet inzakken of vervormen en de hengsels mogen niet loslaten. Pas sinds kort zijn er leveranciers op de markt die goede gerecyclede emmers aanbieden.

Mardenkro, ontwikkelaar en producent van coatings, is daarom begonnen met een proef met 100% gerecyclede emmers. De eerste ervaringen zijn positief.


Nieuwe gerecyclede emmers ReduSol

"We willen niet alleen bij de formuleringen van onze coatings, maar ook bij de verpakkingen stappen zetten naar een grotere milieuvriendelijkheid en een lagere CO2-uitstoot. Het plan is om langzamerhand over te gaan op een systeem om verpakkingen terug te halen en te recyclen", vertelt Jort Gerritsen, directeur van Mardenkro.

Goed testen
"Coatings zijn relatief zwaar en de emmers krijgen nogal wat te verduren bij transport en gebruik. We willen daarom de gerecyclede verpakkingen eerst goed testen, samen met één loonbedrijf. Uit de proef moet blijken hoe de emmers zich in de praktijk houden", vertelt Gerritsen.

De milieuwinst is behoorlijk. De productie kost 95% minder fossiele grondstoffen en bespaart 75% op de CO2-uitstoot. Het is daarbij zoeken naar een inzamelingssysteem om die milieuwinst zoveel mogelijk intact te houden. "Ook dat is een punt van aandacht: hoe organiseer je terughalen van de verpakkingen zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk", geeft hij aan.

Milieuverantwoord werken
Sproeibedrijf Paul Sosef, gevestigd in De Lier, doet graag mee met de proef. "Ook wij willen graag milieuverantwoord werken. Er is geen andere richting mogelijk als je in de toekomst wilt blijven bestaan", vertelt Hein Wubben.De eerste ervaringen zijn positief, geeft hij aan. "Tot op heden ondervinden we geen problemen. We hebben de indruk dat de oude emmers wel iets steviger zijn dan de gerecyclede, maar ze voldoen goed. De kleur is even wennen: ze zijn grijs in plaats van wit. Het gaat nu nog om een proef, misschien kun je op den duur iets aan de kleur doen."

De afgelopen vier jaar bracht het loonbedrijf gebruikte emmers al zelf naar een recyclebedrijf in de buurt. "Als je de gerecyclede emmers dan ook weer terugbrengt, krijgen ze nog een derde leven", zegt Wubben.

Voor meer informatie:
Mardenkro
www.redusystems.nl
info@mardenkro.com