Tholen – De groenteteelt op water is inmiddels allang niet meer 'nieuw', maar toch zit er nog volop ontwikkeling in deze moderne manier van telen. Sinds 2012 is André van der Stoel met zijn bedrijf Industrial Product Solutions bezig met het ontwikkelen van nieuwe manieren van kweken op water. "Wij hebben ons gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van teeltsystemen op water en alles wat daarbij komt kijken voor de teelt van groentegewassen, potplanten en opkweekmateriaal."
 

André van der Stoel gehurkt naast twee van zijn werknemers die bezig zijn met het lassen van een zogenaamd floatstapelaar.
 

Animatie van de floatstapelaar in bedrijf.

Goten of vijvers
Het bedrijf uit 's-Gravendeel biedt voor de teelt op water zowel NFT (Nutrient Film Technology) als DFT (Deep Flow Technology) -systemen aan, waarbij de teler op basis van het klimaat waarin hij teelt geadviseerd wordt welk systeem daar het beste bij past. Bij een NFT-systeem wordt er geteeld op goten waarbij de wortels van het gewas in water hangen. De waterkwaliteit wordt hierbij voortdurend gemonitord en bijgestuurd en zo groeit er een gezond product. Tijdens de groei kunnen de goten uit elkaar bewegen zodat het gewas de ruimte krijgt om door te groeien. Van der Stoel: "Dit systeem is minder geschikt voor kweek in warmere klimaten. Het water warmt dan vrij snel op waardoor het te heet kan worden voor de wortels.''
 

Een NFT systeem van IPS in gebruik bij een klant in Zwitserland.

Bij een DFT-systeem (Deep Flow Technology) wordt er geteeld in grote vijvers van zo'n 25 cm diep waarop de planten op een zogenaamde float (een speciaal ontworpen polyethyleen plaat) drijven. De wortels van het gewas hangen door gaten in de float in het water en kunnen op die manier voedingsstoffen en zuurstof uit het water opnemen. Op een float kan afhankelijk van de wensen van de teler een bepaald aantal planten geplaatst worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om gedurende het groeiproces de planten automatisch te verplanten om zo meer groeiruimte te creëren. Een bijkomend voordeel van de vijvers is dat de grote hoeveelheid water fungeert als buffer om warmte uit de omgeving op te nemen zonder dat de watertemperatuur direct omhoog schiet. Dit garandeert een stabiele worteltemperatuur.


Uit een vijver van een door IPS geleverd DFT systeem wordt een float getild.

Modulair bouwen in eigen beheer
Industrial Product Solutions onderscheidt zich doordat haar systemen zowel volledig geautomatiseerd als ook voor handmatig gebruikt opgeleverd kunnen worden. Van der Stoel: "Wij leveren onze systemen modulair. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen we (geautomatiseerde) onderdelen aan onze systemen toevoegen zonder grote aanpassingen aan de rest van het systeem." Als voorbeeld noemt hij een machine die de floats automatisch in en uit het water tilt. "Hierdoor kan het teeltproces stap voor stap verder geautomatiseerd worden. En omdat het systeem modulair is, blijft de techniek ook toepasbaar en aantrekkelijk voor kleinere telers."

Maar het blijft niet bij automatiseren en het leveren van systemen. Van der Stoel: "Er zijn natuurlijk genoeg machinebouwers die een kraan kunnen leveren om floats uit het water te tillen, dat is niet zo moeilijk. De uitdaging zit erin om daarnaast advies te geven en systemen te ontwerpen waarbij grondig aandacht is gegeven aan het creëren van de juiste groeiomstandigheden. Het is juist die combinatie van én focus op teeltomstandigheden én focus op gebruiksvriendelijkheid van het systeem die een succesformule oplevert. Binnen IPS doen we het allemaal. Van tekenen tot bouwen, het gebeurt in eigen beheer."

Groenterecreatie
Op die manier rolt het ene na het andere project de deur uit, maar ondertussen ontwikkelt Industrial Product Solutions nog steeds door. Zo introduceerde het bedrijf een gepatenteerd systeem waarmee opgeloste zuurstof aan gietwater kan worden toegevoegd. Ook wordt gewerkt aan een traceersysteem voor DFT-teelt waarbij elke afhankelijke batch floats eenvoudig teruggevonden kan worden in de teeltsituatie om bijvoorbeeld de oorzaak achter ziektes te achterhalen.

Gezonde producten, daar draait het allemaal om. En zeker niet alleen in Nederland. In 2015 werd in het Chinese Lüwochuan een door Industrial Product Solutions volledig ontworpen teeltlocatie opgebouwd. Op 2 hectare wordt daar sla op water geteeld en inmiddels ook op 6 hectare aardbeien. André: "Binnen zes maanden na oplevering werd vanuit die kwekerij onder strenge beveiliging groenten leveren aan de G20-top die er gehouden werd. Een enorm compliment natuurlijk."
 

Aardbeien in een Chinese kas op een door IPS ontwikkelt gotensysteem.

Bij de 8 hectare kasoppervlak zit ook een 4-tal hectaren voor groenterecreatie die het geheel tot een soort groenterecreatiepark maakt. André: "Groenterecreatie is echt in opkomst in China. Als projectleider ben ik ook betrokken bij de ontwikkeling van een dubbel zo groot project van 24 hectare in Guangzhou. Daar komt 10 hectare kas te staan, waarbij, anders dan bij veel door de Chinese overheid gesubsidieerde projecten die volgens mij vooral om prestige draaien, productie voorop staat. Maar in het park zullen ook bloemenperken en vakantiehuisjes komen te staan."

Voor meer informatie:
Industrial Product Solutions BV
M. +31 (0) 646713208
T. +31 (0) 78 3040000
E. info@industrialproductsolutions.nl
W. www.industrialproductsolutions.nl