Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Dit vinden de Duitse politici van de agrarische sector

Op 24 september ging Duitsland naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. In alle peilingen komt de CDU/CSU als grootste partij uit de strijd. De grootste vraag is met wie zij gaan regeren. Hoewel landbouw, tuinbouw en voeding niet op de voorgrond staan in de verkiezingscampagnes, zijn er wel degelijk verschillen tussen de politieke partijen die hun uitwerking kunnen hebben op de Europese agrarische verhoudingen en export. Favoriete partijen in de agrarische sector zijn CDU/CSU en SPD. De Agrar Zeitung heeft de landbouwstandpunten van de kanshebbers op een rij gezet.

CDU/CSU
 • Uitgangspunt: Het uitgangspunt van de Christendemocraten is de "veelzijdige, duurzame en competitieve, grondgebonden en extensieve landbouw waar boeren de hand in hebben." De diversiteit van familiebedrijven moet behouden worden. Conventionele en biologische landbouw zijn niet tegenstrijdig met elkaar en moeten beide doelgericht ondersteund worden.
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): De partijen zet zich ook na 2020 in voor de handhaving van directe betalingen en houdt vast aan het twee pijlers model. Binnen het GLB willen de partijen met name de jonge landbouwers, actieve landbouwers en kleine en middelgrote bedrijven ondersteunen.
 • Gewasbescherming: Hierover positioneren de Christendemocraten zich niet in hun verkiezingsprogramma.
 • Hernieuwbare energie: De uitbreiding van hernieuwbare energie moet voortgezet worden. Over de mate van sectorkoppeling, bijvoorbeeld warmtekrachtkoppeling, wil de CDU/CSU de stijgende kosten verminderen. In principe moet de energietransitie (Energiewende) marktgeoriënteerd zijn.
 • Gentechniek: Dit thema wordt kort aangestipt: er moet een "Biotechnologie-Agenda" komen om innovatieprocessen te bevorderen.
 • Veehouderij: de partijen streven op het gebied van dierenbescherming eenduidige normen voor de gehele EU na. De invoering van een nieuw, staatslabel voor dierenwelzijn moet de marktkansen van de bedrijven verbeteren.
 • Landbouwmarkt: Een solide fonds voor risicocompensatie moet bedrijven in staat stellen in goede jaren belastingvrij reserves voor zwaardere tijden op te bouwen. Markt en productierisico's moeten niet alleen bij de producent liggen. Op EU-niveau willen CDU/CSU zich inzetten voor de verbetering het crisisinstrumentaria, waaronder de private opslag of een EU-crisisfonds.
 • Grond: De partijen willen actieve, lokale landbouwers voorrang geven bij aankoop van landbouwgrond. De bodemrechtelijke randvoorwaarden moeten verder ontwikkeld worden ter bescherming van de landbouwers.
 • Conclusie: Wie wil vasthouden aan de status quo en directe betalingen wil blijven ontvangen, zal op 24 september waarschijnlijk op de Christendemocraten stemmen.
SPD
 • Uitgangspunt: De SPD is toegewijd aan de conventionele en biologische rurale landbouw. De Sociaaldemocraten willen een landbouw die zich richt op milieu- en natuurbehoud, de belangen van de consument en dierenwelzijn. Daarnaast moet deze eerlijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning zeker stellen.
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): De Sociaaldemocraten onderschrijven het principe "Gemeenschapsgeld is alleen voor gemeenschappelijke diensten" en zijn voor een geleidelijke afschaffing van de directe betalingen uit de eerste pijler tot 2026. Publieke goederen zijn volgens de SPD natuurbescherming, milieubescherming, dierenwelzijn en voedselzekerheid.
 • Gewasbescherming: het gebruik van gewasbescherming moet tot de noodzakelijke hoeveelheid verminderd worden. Er wordt geen positie ingenomen over glyfosaat of neoniciotinoïden.
 • Hernieuwbare energie: De SPD wil een verdere uitbreiding van hernieuwbare energie. Daartoe moeten ook alternatieve financieringsmodellen ontwikkeld worden. Wind- en zonne-energie zijn voor de Sociaaldemocraten op de lange termijn de meest kosteneffectieve vorm van energieopwekking.
 • Gentechniek: Zowel levensmiddelen als planten en dieren moeten vrij zijn van gentechniek. Bij nieuwe gentechnieken zoals CrisprCas wil de partij dat het voorzorgsprincipe geldt en de keuzevrijheid van de consument zeker stellen.
 • Veehouderij: De levensmiddelen uit de "diervriendelijke veehouderij" moeten met een keurmerk ondersteund worden door een staatslabel voor dierenwelzijn. Ingrepen bij dieren om economische redenen, zoals het couperen van varkensstaarten, moeten verboden worden. Het gebruik van antibiotica wil de SPD tot "noodzakelijke hoeveelheid" reduceren.
 • Landbouwmarkt: Een federaal programma voor regionale afzet moet regionale afzetibundestagswahl-2680395_1920nitiatieven versterken. De Sociaaldemocraten wijzen een landbouwproductie af, die zich alleen concentreert op export op de wereld markt.
 • Grond: In het geval van aankoop van grond, moeten landbouwers voorrang krijgen boven investeerders buiten de landbouwsector. De grondmarkt moet transparanter worden.
 • Conclusie: Landbouwers die willen uitbreiden en een interesse hebben in nieuwe technologieën, zullen waarschijnlijk niet zo snel op de SPD stemmen.
Bündnis 90/Die Grünen
 • Uitgangspunt: De partij noemt als uitgangspunt voor hun landbouwpolitiek de biologische landbouw. Deze moet volgens hen in de komende 7 jaar met 1 miljard euro ondersteund worden. De momenteel dominerende vorm van landbouw bestempelt de partij als grootste "veroorzaker van natuurschade uit onze tijd".
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): De Grünen zetten in op een landbouwondersteuning volgens het principe "kwaliteit in plaats van massa" en "publiek geld voor publieke goederen". Landelijke, ecologische en regionale landbouwpraktijken moeten gesubsidieerd worden in plaats van alleen het bezit van grond.
 • Gewasbescherming: Voor de partij staat gewasbescherming gelijk aan insectenvernietiging. Een verbod op glyfosaat en neonicotinoïden is vanzelfsprekend.
 • Hernieuwbare energie: Het doel is 100% groene stroom tot 2030. De Grünen willen de kortingen op de stroomprijs voor de industrie tot een minimum beperken en groene energie projecten van "bureaucratische aanbestedingsplicht" bevrijden.
 • Gentechniek: De partij accepteert noch nieuwe noch oude biotechnologische methoden bij de plantenveredeling. Daarnaast willen de Grünen levensmiddelen op basis van dierlijke producten kenmerken, die op basis van genetisch gemodificeerd voer geproduceerd worden.
 • Veehouderij: De partij eist om meer ruimte in de stallen, toegang tot frisse lucht en daglicht, een verbod op amputaties en fok op extreme uiterlijke kenmerken, diervriendelijke voedering en aanzienlijk minder antibiotica. De "industriële massadierhouderij" moet binnen de komende 20 jaar beëindigd worden.
 • Landbouwmarkt: De Grünen zijn voor "goede producten op de weekmarkt" in plaats van "massaproductie voor de wereldmarkt". Van de oriëntatie op export willen zij af: kleine boeren wereldwijd zouden niet met "flink gesubsidieerde Europese landbouwproducten" moeten concurreren.
 • Grond: De Grünen streven het nul-hectare doel na: in de toekomst moet er niet meer oppervlakte in gebruik genomen worden dan elders vrijgemaakt wordt. De grondmarkt moet transparant worden geregeld om de landbouw van sectorvreemde investeerders te beschermen.
 • Conclusie: Biologische landbouwers zullen op 24 september waarschijnlijk groen stemmen, in tegenstelling tot de conventionele landbouwers.
Lees meer op Agroberichten Buitenland
Publicatiedatum: