Uniek project voor Looije Tomaten, Burgerveen

Looije Tomaten heeft op haar locatie aan de Venneperweg te Burgerveen een uniek project gerealiseerd voor de teelt van honingtomaten. Dit project heeft VB Climate uitgevoerd in nauwe samenwerking met Priva, Havecon en Formflex. Dankzij deze samenwerking is de praktische ervaring van deze bedrijven gecombineerd en vertaald naar een nieuw innovatief en technologisch hoogstaand systeem genaamd 'ActivAir'.Bij het project is er intensief aandacht besteed aan de realisatie van de klimaat installatie voor de 10 Ha. die is gerealiseerd in 2013. Dit systeem betekent wederom een aantal stappen voorwaarts in de doelstelling van Het Nieuwe telen (HNT).

In de Nederlandse groenteteelt zijn al enkele projecten bekend, waarbij ventilatie van de kas niet meer op natuurlijke wijze gebeurt via de luchtramen in het dek van de kas, maar waarbij buitenlucht op mechanische wijze met ventilatoren wordt ingebracht. Met deze systemen is ventilatie van de kas beter beheersbaar en kunnen voordelen gerealiseerd worden voor teelt en energiegebruik. Ook kan met het systeem de kas voortdurend op een instelbare overdruk worden gehouden, waardoor de ziektedruk van buiten beperkt kan blijven. De ventilatie wordt bij deze systemen via ventilatoren en geperforeerde slangen onder de teeltgoten toegevoerd.Het gerealiseerde project van Looije Tomaten onderscheidt zich ten opzichte van andere systemen hierin, dat de buitenluchttoevoer is voorzien van separaat regelbare verwarmings-elementen, die ervoor zorgen dat de buitenlucht wordt opgewarmd alvorens deze in aanraking komt met eventuele recirculatielucht.

In de praktijk is gebleken dat bij voorgaande systemen ernstige condensatie-verschijnselen optreden in de mengkamer, zodra de relatief vochtige kaslucht wordt vermengd met koude buitenlucht. Bij het project Looije Tomaten kan dit euvel worden voorkomen. Er is bij Looije Tomaten veel aandacht besteed aan het realiseren van een zo laag mogelijk elektrisch verbruik. Weliswaar wordt met mechanische ventilatie bespaard op de stookkosten daar nog nauwelijks met een minimum buis behoeft te worden gestookt. Echter de additionele elektrakosten kunnen op de bedrijfskosten een grote invloed hebben.Bij Looije Tomaten is bij de projectopzet gezocht naar mogelijkheden om de luchtweerstanden in het totale systeem te minimaliseren. Bij grotere ventilatie debieten (zoals uitsluitend in de zomerse perioden nodig is), zal de weerstand van de verwarmingselementen door een slim systeem in combinatie met nieuwe software worden uitgeschakeld. Ook is gestreefd naar hoge rendementen voor ventilatoren en elektromotoren. Al met al heeft dit ertoe geleid dat voor vergelijkbare ventilatiedebieten als voorgaande projecten slechts met de helft van het geïnstalleerde elektravermogen kon worden volstaan.

Alle ventilatoren zijn uitgerust met elektromotoren volgens de EC techniek, waarbij het toerental van de ventilator regelbaar is zonder frequentieomvormers. De buitenlucht toevoer is voorzien van een unieke buitenluchtschuif en de toevoer van retourlucht uit de kas is regelbaar met een onafhankelijke retourluchtklep. Hierdoor kan het debiet van verse buitenlucht en retourlucht onafhankelijk van elkaar worden geregeld. Ontvochtiging is bepalend door de mate van buitenlucht toevoer. Recirculatie heeft invloed op klimaat effecten in de kas.

Per klimaatgroep is een aantal ventilatoren uitgerust met een luchtdebietmeting zodat nauwkeurig kan worden bepaald hoeveel kubieke meters lucht de kas worden ingevoerd. Ook kan met sensoren de mate van recirculatie en buitenluchttoevoer worden vastgesteld. Uniek is dat deze meetgegevens in de sturing zijn geïntegreerd, zodat vrij nauwkeurig feed forward kan worden gestuurd op mate van buitenlucht en recirculatie.

Verschillende proeven in een model hebben er op voorhand voor kunnen zorgen dat er een zeer gelijkmatige luchtverdeling door de distributieslangen wordt verzorgd. Er kan zelfs op 30% van de vollast capaciteit worden geopereerd, zonder dat de verdeling gevaar loopt. Bij deze 30% loopt het opgenomen vermogen van de ventilator terug tot slechts 6% van het vollast vermogen, waardoor onder het merendeel van de omstandigheden zeer weinig elektrische energie wordt gebruikt. Ook is de geluid productie lager bij verminderd motorvermogen.

Door slim gebruik te maken van software en aansturing d.m.v. buscommunicatie is het ook mogelijk om de ventilatoren in cascade te laten schakelen op basis van de vermogensvraag voor ontvochtiging. Er wordt dus gemoduleerd en in cascade geschakeld voor maximale energie-efficiency.

Bij het ontwerp is bijzonder aandacht besteed naar de omgeving m.b.t. licht en geluid. Doelstelling was om bij de belichte kas licht en geluid zoveel mogelijk binnen de kas te houden en desondanks te zorgen voor een 100% luchttoevoer van buiten. Hiervoor zijn in de luchtaanvoer na de insektennetting licht en geluid absorberende panelen geconstrueerd die ervoor zorgen dat de buren geen enkele hinder zullen ondervinden.

Conclusie
Looije Tomaten levert met de realisering van dit project een grote bijdrage aan verbetering van concepten voor de groenteteelt in het kader van minimalisering gewasbestrijding, vermindering energiegebruik en optimalisering van product kwaliteit en productie.

Meer informatie over ActivAir is te verkrijgen via www.activair.nl

Als u meer wilt weten over dit project, kunt u contact opnemen met Ton Driessen van VB Climate via 0174-522222 of t.driessen@vb-group.nl . Zie ook onze website: www.vb-climate.com

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven