Glastuinbouw in 2012: verslechterde energie-efficiëntie, minder CO2-emissie en groter aandeel duurzame energie

In 2012 is de CO2-emissie van de glastuinbouw afgenomen. Met reductie van CO2-emissie loopt de glastuinbouw voor op de ontwikkeling in geheel Nederland. Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw is wederom gestegen maar nog ver verwijderd van het doel voor 2020. De energie-efficiëntie ligt niet ver af van het doel voor 2020, maar is in 2012 iets verslechterd. Dit blijkt uit de jaarlijkse Energiemonitor Glastuinbouw van LEI Wageningen UR.

De totale CO2-emissie (inclusief verkoop elektriciteit) verminderde in 2012 tot 7,2 Mton en de CO2-emissie voor de teelt (exclusief verkoop elektriciteit) tot 5,1 Mton. De CO2-emissie voor de teelt zit daarmee onder de streefwaarde voor 2008-2012 (6,6 Mton) en is 0,7 Mton lager dan het doel voor 2020 zoals vastgelegd in het Agroconvenant.

Sector en overheid zetten in op een maximale totale CO2-emissie per 2020 van 6,2 Mton, zoals vastgelegd in het CO2-convenant dat in 2012 werd getekend. De totale CO2-emissie in 2012 is 1,0 Mton hoger dan deze emissieruimte.

Energie-efficiëntie
In 2012 gebruikte de glastuinbouw 56% minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990. Daarmee is de glastuinbouw nog één procentpunt verwijderd van de doelstelling voor energie-efficiëntie in 2020. Wel is in 2012 de energie-efficiënte verslechterd met één procentpunt. Dit komt door toename van het primair brandstofverbruik en afname van de fysieke productie. Over de gehele periode 2008-2012 is de energie-efficiëntie min of meer stabiel.

Duurzame energie
Het aandeel duurzame energie nam in 2012 met 0,4 procentpunt toe tot 2,3%. Voor de doelstelling in het Agroconvenant van 20% in 2020 zijn dus nog bijna 18 procentpunten te gaan. Wel is het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw de laatste jaren sterker toegenomen dan het aandeel in heel Nederland (4,4%). Duurzame energie omvat in afnemende volgorde van gebruik: zonnewarmte, inkoop van duurzame elektriciteit, biobrandstoffen, aardwarmte, inkoop van duurzame warmte en duurzaam gas. De groei zat in 2012 bij aardwarmte, biobrandstoffen en inkoop van duurzame warmte. Duurzame energie wordt toegepast op zowel grote als kleine bedrijven.

Warmtekrachtinstallaties en opgewekte elektriciteit
Het vermogen van warmtekrachtinstallaties van tuinders nam in 2012 licht toe tot ruim 3.000 MWe en de gebruiksduur bleef met circa 4.000 uur ongeveer gelijk. De elektriciteitsproductie ligt de laatste drie jaar rond de 12 miljard kWh. Dit is ruim 10% van de totale elektriciteitsconsumptie in Nederland. De elektriciteitsconsumptie door de glastuinbouw is toegenomen tot 6,8 miljard kWh. Dit is bijna 6% van de nationale consumptie. In 2012 verkocht de glastuinbouw 7,5 miljard kWh elektriciteit. In 2011 en 2012 namen de verkopen iets af door de lagere elektriciteitsprijzen en de toename van de eigen consumptie van elektriciteit. Door die lagere prijzen is ook het gunstige effect van de wk-installaties op de netto-energiekosten in 2012 verminderd. Dit stimuleert de reductie van de energievraag en het gebruik van duurzame energiebronnen en heeft een dempend effect op de intensivering.

Transitiepaden
De Energiemonitor Glastuinbouw brengt ook de toepassing van de transitiepaden van het programma 'Kas als Energiebron' in kaart. Warmtekrachtinstallaties werden eind 2012 toegepast op circa 7.000 ha; dat is 70% van het totale areaal. Hiermee werd de nationale CO2-emissie ten opzichte van 1990 met 2,1 Mton gereduceerd.

De paden Zonne-energie, Biobrandstoffen en Aardwarmte werden per eind 2012 toegepast op respectievelijk 237, 112 en 73 ha. Hiermee werd een reductie van CO2-emissie van 0,08 Mton gerealiseerd. De overige paden Teeltstrategieën (luchtbehandeling), Natuurlijk licht (diffuus glas) en Kunstlicht (LED-verlichting) worden toegepast op respectievelijk 119, 74 en 4 ha. Deze drie paden lieten daarmee een toename zien, maar de groei was minder dan in 2011.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven