Pius Floris, Plant Health Care

"Kunstmest maakt planten ziek!"

Pius Floris van Plant Health Care hield tijdens de GrootGroen Plus afgelopen oktober een zeepkistlezing over plantgezondheid. Zijn verhaal is toegespitst op die aanwezige boomkwekers, maar is zeker ook voor andere telers interessant. Het is te bekijken via deze link, of hier na te lezen.
Reacties zijn welkom.

Kunstmest maakt planten ziek!
Pius Floris."De naam zegt het al. Het is een kunstmatige bemesting die rond 1900 is voortgekomen uit de gedachte dat de bodem dood is en geen betekenis heeft. Inmiddels is bekend dat de bodem een groot levend organisme is waar planten van afhankelijk zijn. Door het gebruik van kunstmest zijn we meer bezig met wat een plant ziek maakt dan hoe we gezonde planten laten groeien. Zelfs Aristoteles schreef al: gezonde plant, gezond voedsel, gezonde dieren, gezonde mensen.

Wat kunnen we doen om in de boomkwekerij gezondere planten te laten groeien, die minder of geen beschermingsmiddelen nodig hebben? Daarover gaat dit vlugschrift. Toen Justus von Liebig rond 1845 de "wet van het minimum" invoerde duurde het niet lang voordat de daarvoor geldende humustheorie van Albrecht Thaer werd verlaten. Rond 1880 werd de mineraaltheorie van von Liebig overal geaccepteerd. Niet lang daarna diende de eerste echte kunstmest zich aan. De opbrengsten van het land gingen spectaculair omhoog. De wereldbevolking groeide en er kon enorm veel voedsel worden verbouwd. Over de bodem maakte slechts enkelen zich bezorgd. Ook het feit dat planten steeds sneller ziek werden en ziekten steeds vaker met steeds zwaardere middelen moesten worden bestreden werd als normaal gezien. Door de jaren heen maakten een aantal wetenschappers zich wel bezorgd maar er veranderde niets. De economie won het steeds van de wetenschap. Deze situatie duurt tot vandaag. De mensheid houdt het dus al 100 jaar vol met kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Daardoor lijkt het dat er niets aan de hand is. Toch wordt zichtbaar dat er steeds meer grond zodanig is uitgeput dat de opbrengsten afnemen. Er treden meer ziekten op en ze zijn hardnekkiger. Op veel akkerbouwgronden zijn de problemen groter dan ooit tevoren. Toen kunstmest op de markt kwam, had de agrarische grond nog enorm veel veerkracht. Kunstmest was destijds duur en werd spaarzaam toegepast. Het organisch stofgehalte van de grond was hoog en kunstmest maakte het er beter op. Nu is de akkerbouw en kwekerijsector afhankelijk geworden van kunstmest en nemen de problemen als gevolg van uitputting van de bodem toe. Dit probleem wordt door de kunstmestindustrie en de farmaceutische industrie volstrekt genegeerd. Een andere misvatting is die van humus. Organische stof wordt vaak humus genoemd. Dit is onjuist en leidt tot veel misverstanden. Compost is geen humus en bevat geen humus. Daarvoor is de afbraak te snel tot stand gekomen. Humus wordt slechts zeer langzaam gevormd door het het bodemleven. Compost is organische stof en is onvoorstelbaar belangrijk in de grond. Compost toevoegen maakt deel uit van elk normaal agrarisch proces. Grond die uitsluitend wordt bijgemest met organische stof uit drijfmest of gier en kunstmest komt tekort in het humificatieproces. Humus is als de accu van de bodem. Ter vergelijking: een auto zonder accu brengt u ook nergens. Het gebruik van kunstmest heeft ertoe geleid dat de meeste bodems vrijwel geen humus meer bevatten. Humus wordt als het ware opgebrand door de kunstmest.

Tot op heden werken we in de bemestingsleer met 16 elementen. Water, zuurstof, stikstof en koolzuurgas blijven hier buiten beschouwing. Bij een volledige analyse van planten worden veel meer elementen aangetroffen. De wetenschap heeft bevestigd dat planten minimaal 21 elementen nodig hebben. De elementen die in de planten zitten zijn dus wel aan de grond onttrokken maar komen met kunstmest niet terug. Daardoor verarmd de grond langzaam maar zeker. Als gevolg daarvan worden planten ziek door ondervoeding. Daarna wordt de kringloop van elementen onvolledig. Want de planten die minder elementen kunnen opnemen dan ze nodig hebben komen via incomplete compost weer terug in de grond. In diverse landen om ons heen is het al lange tijd gebruikelijk om het tekort aan sporenelementen in de bodem aan te vullen met steenmeel. Dit is het fijn gemalen zaagsel uit de steengroeven. Over steenmeel en de toepassing om grond te repareren wordt steeds meer kennis opgedaan. De grond verbeteren met steenmeel is een goede manier om de tekorten waarvan we niet eens weten dat ze er zijn aan te vullen. De leveranciers van steenmeel worden nu nog vreemd aangekeken. Er gaat de komende tijd veel veranderen in de wereld van de boomkwekerij. Dit geldt voor teelten in de volle grond maar ook voor stekgoed en containerteelten."

Dank voor uw aandacht.
Pius Floris, PHC

Reacties zijn welkom.
Plant Health Care staat op de Tuinbouw Relatiedagen Venray.

Pius Floris
Plant Health Care BV
Industrieweg 5g 5262 GJ Vught Netherlands
+31(0)73 6562695 office
+31(0)651328508 mobilePublicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven