Grote belangstelling voor zonnepanelen in agrosector, rendement varieert

Investeren in zonnepanelen in de agrarische sector is hot. De bomen lijken soms tot in de hemel te groeien, dus is een gezonde dosis realisme geen overbodige luxe. Deze behoefte aan realisme vertaalt zich in een toenemende vraag naar onafhankelijk advies. Dat merken onder andere de adviseurs van LTO Noord Advies, het adviesbureau van Flynth. Zo vragen steeds meer ondernemers die mee willen doen met het project Vraagbundeling Zonnepanelen van LTO Noord, LLTB en ZLTO eerst om een onafhankelijk advies. Inmiddels hebben de adviseurs al meer dan 1.000 adviezen uitgebracht.

Het gevolg van dit gezonde realisme is dat de aanvankelijke belangstelling voor investeren in zonnepanelen lang niet altijd leidt tot een investering. Simpelweg doordat blijkt dat de ondernemer onvoldoende rendement behaalt op de investering. Dat blijkt uit een analyse van ruim 300 van de uitgebrachte onafhankelijke adviezen over investeren in zonnepanelen. In de praktijk zijn er grote verschillen in de te verwachten rendementen. Het motto luidt dus ook bij investeren in zonne-energie: eerst rekenen, dan pas tekenen.

Investeren in zonnepanelen: de praktijk
De terugverdientijd bij investeren in zonnepanelen varieert van ongeveer 5 jaar tot meer dan 25 jaar. In onderstaande grafiek wordt de spreiding in terugverdientijd voor de 300 geanalyseerde bedrijfssituaties weergegeven. Uit deze spreiding komt duidelijk naar voren dat er tussen bedrijven – die op het eerste gezicht goed vergelijkbaar lijken – enorme verschillen zijn in terugverdientijd. Hiermee is het belang van individuele advisering dus direct zichtbaar.

Energieverbruik en terugverdientijd


Uit de grafiek blijkt dat de meeste ondernemers met een energieverbruik tot ongeveer 15.000 kWh de investering binnen tien jaar kunnen terugverdienen. Boven de 15.000 kWh is het sterk afhankelijk van de individuele omstandigheden. Als de zonnestroominstallatie niet alle benodigde energie kan opwekken, wordt de terugverdientijd vaak langer. Past de zonnestroominstallatie niet op de bestaande netwerkaansluiting, dan hebben de kosten voor het aanpassen daarvan ook een negatief effect op de terugverdientijd.

Het optimaal kunnen benutten van de fiscale voordelen heeft een positief effect. Dit kan een verschil uitmaken van ongeveer vier jaar. Bedrijven met een goed inkomen – een voorwaarde om van fiscale voordelen te kunnen profiteren – komen daardoor vaak qua terugverdientijd onder de tien jaar uit. Bij een energieverbruik van meer dan 60.000 kWh is de terugverdientijd zonder aanvullende subsidie vrijwel altijd meer dan tien jaar.

Veel ondernemers ervaren een terugverdientijd van tien jaar of minder als redelijk. Boven de tien jaar wordt de drempel om te investeren in zonnepanelen al snel te hoog. Enkele bedrijven investeren ook bij een langere terugverdientijd. In die gevallen is het motief om toch te investeren vaak maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Rendement van de investering

Een ondernemer wil de investering graag terugverdienen; het moet rendement opleveren. In onderstaande grafiek wordt het verwachte rendement weergegeven.
Rendement op de investering (%)Het gemiddeld rendement over de looptijd van de investering van 25 jaar varieert tussen de nul en 16 procent. Tot 15.000 kWh is het rendement van investeren in zonnepanelen altijd 4 procent of meer. Hoe hoger het energieverbruik, hoe lager het rendement. Wat een redelijk rendement is, bepaalt de ondernemer zelf. De terugverdientijd en het rendement zijn mede bepalend voor de ondernemer bij het maken van de definitieve keuze. Bij een gunstig rendement zal de ondernemer sneller ervoor kiezen te investeren in zonnepanelen. Bij een minder gunstig rendement zijn er vaak nog wel andere investeringen die ook op het wensenlijstje staan.

Mee- of tegenvaller?
Is de uitkomst van deze analyse een tegenvaller voor het project Vraagbundeling Zonnepanelen? Johan Schuitemaker van LTO Energie en uitvoerder van het project Vraagbundeling Zonnepanelen LTO is stellig: "Leden van LTO hebben alle belang bij een goed onafhankelijk advies. Dat voorkomt teleurstelling achteraf. Het onafhankelijk Advies op Maat – Investeren in Zonnepanelen helpt de ondernemer bij de beoordeling of de investering voor het bedrijf echt een duurzame investering is. Daarom bieden we het ook aan voor een zeer aantrekkelijk tarief. In het advies kunnen ook de asbestsaneringsregelingen in combinatie met zonnestroom uitgewerkt worden."

Collectieve inkoop: extra zet in de rug
Schuitemaker: "Een investering in duurzaamheid is pas echt duurzaam als het ook economisch gezien een interessante investering is. Het project Vraagbundeling Zonnepanelen van de drie regionale LTO-organisaties zorgt door collectieve inkoop voor een lagere investering onder gunstige voorwaarden. Dankzij dit project is investeren voor ondernemers in zonnepanelen sneller aantrekkelijk. Meten is weten, dat blijkt ook uit de analyse van Flynth. Dat is ook de reden dat we alle ondernemers die interesse hebben voor Vraagbundeling Zonnepanelen LTO met klem adviseren om ook het onafhankelijk advies aan te vragen."

Aanmelden Vraagbundeling Zonnepanelen
Agrarische ondernemers die nog in boekjaar 2013 willen investeren in zonnepanelen, kunnen zich nog tot 15 december 2013 aan op de website www.vraagbundelingzonnepanelen.nlVoor meer informatie over Advies op Maat:
Johannes Zijlstra
LTO Noord Advies/Flynth
(06) 51 25 92 04
jzijlstra@ltonoordadvies.nl

Voor meer informatie over Vraagbundeling Zonnepanelen
Johan Schuitemaker
LTO Energie
088 – 888 67 77


 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven