Nederlands landbouwareaal stijgt naar 2,11 miljoen hectare in nieuwe GLB

De Europese Commissie gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wijzigen. In dat nieuwe GLB is een nieuwe definitie van het begrip landbouwgrond. Volgens de nieuwe definitie bedraagt het totale areaal landbouwgrond in Nederland 2,11 miljoen hectare. Op basis van de GBCS-data uit 2011 afkomstig van Dienst Regelingen beslaat het landbouwareaal slechts 1,98 miljoen hectare. Het totale areaal landbouwgrond dat volgens de nieuwe definitie landbouwgrond in Nederland wordt begrensd door de Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000 is ruim 400.000 hectare. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra Wageningen UR deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het nieuwe GLB lijkt een ruimere interpretatie van het begrip landbouwactiviteit voor te staan. Slechts het uitvoeren van een aan de landbouw gerelateerde activiteit in combinatie met het voldoen aan de definitie landbouwgrond kan voldoende zijn om het perceel waarop deze activiteit plaatsvindt in aanmerking te brengen voor rechtstreekse inkomenssteun. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bermen, onverharde vliegvelden en natuurgebieden mogelijk subsidiabel worden.

Zie voor meer informatie het rapport Impact GLB2013+ op het Areaal Landbouwgrond in Nederland - Onderzoek naar de effecten van de nieuwe definitie landbouwgrond op de site van Alterra.


Bron: AgriHolland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven