Sinds de introductie van Nesidiocoris tenuis, ook wel bekend als Nesi in Nederland, hebben telers in Noord-Europa te maken met een uitdaging. Waar deze roofwants in Zuid-Europa wordt ingezet als natuurlijke vijand tegen witte vlieg en Tuta absoluta, wordt hij hier beschouwd als een potentieel schadelijk plaaginsect. In grote aantallen kan Nesidiocoris aanzienlijke schade toebrengen aan tomatengewassen, wat resulteert in necrotische ringen en/of bloemenrui.


Schadebeeld in het gewas veroorzaakt door de roofwants Nesidiocoris tenuis

Om deze dreiging te signaleren en te monitoren, heeft HortiPro vorig jaar het innovatieve feromoon PheroNesi geĆÆntroduceerd. Dit feromoon, specifiek ontwikkeld voor Nesidiocoris-signalering en -monitoring, heeft veelbelovende resultaten opgeleverd bij verschillende telers die te kampen hadden met een Nesi-probleem. Lennart Simonse geeft een update.


Lennart bij een Nederlandse teler die met PheroNesi werkt.

Positieve resultaten in de praktijk
Resultaten van uitgevoerde proeven tonen duidelijk aan dat PheroNesi een significante bijdrage levert aan de effectiviteit van Nesidiocoris-monitoring. In proeven waarbij 20 gele vangplaten met feromoon werden vergeleken met 20 gele vangplaten zonder feromoon, werd een opmerkelijke toename van gevangen Nesidiocoris waargenomen, tot wel 160%.

Een bijkomend voordeel bleek het repellenteffect op Macrolophus, waarbij de aanwezigheid van een PheroNesi dispenser in de gele vangplaat resulteerde in significant minder aantal gevangen Macrolophus (-37%). In de grafieken en tabellen hieronder zijn de waardes terug te vinden.

De positieve ontvangst van PheroNesi in Frankrijk, waar Nesidiocoris tenuis een nog groter probleem vormt dan in Nederland, geeft aan dat het PheroNesi feromoon een veelbelovende oplossing kan zijn voor internationale telers die kampen met deze plaag.

Optimale toepassing van het PheroNesi-feromoon
Om de maximale effectiviteit van PheroNesi te waarborgen, zijn enkele essentiƫle richtlijnen van belang:

  • In de zomer gaat het feromoon 6 weken mee, terwijl in de winter de levensduur 8 weken bedraagt. Vervang de feromoon-dispensers na deze periode.
  • Gebruik gele vangplaten (met 14 mm gat) met droge lijm. Nesi blijft hier beter aan vast plakken.
  • Vervang de gele vangplaten indien sterk vervuild.
  • Hang de dispensers zo snel mogelijk op in de kas na ontvangst. Als ophanging niet direct mogelijk is, bewaar ze dan in de koelkast om voortijdige verdamping van feromonen te voorkomen.
  • Hang de gele vangplaten met het feromoon maximaal 30 cm boven de kop van het gewas. Bevestiging kan aan gele rollertraps met een nietmachine of met magneethaken aan de kaspoten als rollertraps ontbreken.


Toepassing van PheroNesi-feromoon op een gele HortiPro-vangplaat

Aanbevelingen voor praktijktoepassingen
Voor effectieve signalering en monitoring van Nesidiocoris tenuis worden de volgende richtlijnen aanbevolen:

  • 1 tot 2 gele HortiPro vangplaten per 1.000 m2.
  • 10 tot 20 gele HortiPro vangplaten per hectare.

Bij een hoge plaagdruk is intensievere monitoring vereist, met aanbevolen aantallen als volgt:

  • 10 tot 25 gele HortiPro vangplaten per 1.000m2.
  • 100 tot 250 gele HortiPro vangplaten per hectare.

Om de effectiviteit van het systeem te beoordelen, kunnen vangplaten zonder feromoon worden opgehangen en vergeleken met vangplaten met het PheroNesi-feromoon. Als er meer Nesidiocoris wordt gevangen op de gele vangplaten met het PheroNesi-feromoon, wordt de functionaliteit van het systeem bevestigd.


Vangst van Nesidiocoris tenuis op een vangplaat met het PheroNesi- feromoon.

Voor meer informatie:
Lennart Simonse
HortiPro
info@hortipro.com
www.hortipro.net