Hans Jansen van Stercore (Latijn voor mest) werkt samen met compagnon Richard Kusters aan het uit dierlijke mest maken van biochar, groen gas en vloeibare CO2. De fabriek die hiervoor nodig is, moet volgend jaar gebouwd worden in Emmen. In de videoserie van 'Nieuw Voer' vertelt Hans over de 'meststoffenfabriek van de toekomst'. De fabriek gaat (ook) CO2 leveren aan de glastuinbouw.

Voor meer informatie:
Nieuw Voer Podcast
info@nieuwvoer.nl 
www.nieuwvoer.nl