Nieuwe wet zorgt voor betere positie van boer en tuinder in de keten

De Wet tegen oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouw ligt klaar voor behandeling door de Tweede Kamer. Dit volgt na de beantwoording door Minister Schouten van de eerste vragen vanuit de VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, CU en SGP. Met de aanstaande wet wordt de positie van de boer, kweker en teler binnen de voedsel- en groenketen versterkt. Daarbij beschermt het tegen overschrijding van de betalingstermijn, op korte termijn bestellingen annuleren en eenzijdig wijzigen van leveringsvoorwaarden. LTO Nederland heeft zich in Brussel al jaren ingezet om de wet op Europees niveau voor te bereiden en ziet uit naar de vaststelling in Nederlandse wetgeving. Wel benadrukt LTO dat de wet zich beperkt tot de onderhandelings-positie van de boer en tuinder en geen garantie geeft voor een kostendekkende “eerlijke” prijs voor de ondernemer. Hiervoor zijn meer stappen nodig.

Klachtenloket
Bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en de Geschillencommissie komen loketten voor klachten over oneerlijke handelspraktijken. Klachten kunnen straks ook namens een groep boeren/tuinders ingediend worden, bijvoorbeeld via branche-organisaties als LTO. Hierdoor kan de anonimiteit van de ondernemer, in ieder geval in de verkennende fase, gegarandeerd worden. LTO doet hier aan mee. Belangrijk is om te beseffen dat pas als boeren en tuinders ook inderdaad klachten gaan indienen, er ook actie komt. Zonder aangemelde klachten, verandert er niets!

Eerlijke handelspraktijk
Eén van de regels is dat een versproduct binnen 30 dagen na levering of betaalbaarstelling afgerekend moet worden. Voor houdbare producten geldt een betalingstermijn van 60 dagen. Een afnemer die ondanks betalingsherinnering in gebreke blijft, kan aangemeld worden bij het klachtenloket. Kopers kunnen overeenkomsten met leveranciers ook niet meer eenzijdig en met terugwerkende kracht wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een koper op het laatste moment een order annuleert waardoor de boer of tuinder met versproducten blijft zitten en groot verlies lijdt. Zie de bijlage voor meer voorbeelden.

Een andere eerlijke praktijk is dat de afnemer een schriftelijke bevestiging verstrekt aan de leverancier over wat is afgesproken. Wederom moet de ondernemer hier zelf het initiatief toe nemen. Als de leverancier geen schriftelijk bevestiging wil geven is het indienen van een klacht te overwegen.

Met de wet krijgen boeren, kwekers en telers een stok achter de deur. LTO adviseert boeren en tuinders om dit in hun afzetorganisatie aan de orde te stellen, want: er komt geen actieve handhaving. Men moet zelf aan de bel trekken en zo nodig klachten indienen.

Land- en tuinbouwcoöperaties
De Wet geldt ook voor land- en tuinbouwcoöperaties. Alle reden dus om binnenkort ook binnen de eigen coöperatie of telersvereniging te kijken of de afspraken voldoen. Op zijn beurt kan de coöperatie/telersvereniging de lijst met eerlijke handelspraktijken meenemen naar de volgende ronde van contractbesprekingen met verwerkers en supermarkten in de Europese Unie. De nieuwe wet geldt ook voor sierteeltproducten. LTO heeft hier mede op verzoek van de KAVB, LTO boomkwekerij en Glastuinbouw Nederland in Brussel voor gelobbyd.

bron: LTO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven