Beschikbaarheid grondstoffen potgrond- en substraatbranche onder druk

De beschikbaarheid van grondstoffen voor de potgrond- en substraatbranche staat door een bijzondere samenloop van omstandigheden, waaronder COVID-19, onder druk. Dit constateert de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) op basis van recente enquête onder haar leden. Zo zijn een toenemende (mondiale)vraag naar grondstoffen, klimaat en weer, politieke ontwikkelingen maar zeker ook COVID-19 en de lockdown in kokos-producerende landen zoals India van grote invloed op de beschikbaarheid van grondstoffen.

“De potgrond- en substraatbranche is niet onbekend met schommelingen in de beschikbaarheid van grondstoffen en wisselingen in de vraag naar potgrond” aldus Ted Vollebregt, voorzitter van de VPN. “We zijn er de afgelopen jaren als sector altijd in geslaagd om met gezamenlijke inzet en creativiteit onze afnemers te bedienen. Dit heeft ook geleid tot innovatie en meer aandacht voor hernieuwbare grondstoffen. Op het leveren van kwalitatief hoogwaardige substraten en tijdig bedienen van de afnemers blijven we vanzelfsprekend inzetten, maar de uitdaging is nu stevig en lijkt ook meer structureel dan voorheen. Daarom zullen onze leden de zoektocht en het gebruik van meer (lokale) hernieuwbare grondstoffen de komende jaren verder intensiveren.”

In de beleidsagenda van de VPN “Een sterke, onmisbare basis” wordt al een blik op de toekomst en de mondiale ontwikkelingen gegeven met een sterk toenemende vraag naar grondstoffen. We zien in de praktijk het afgelopen jaar al een grotere vraag naar grondstoffen. Voor bepaalde grondstoffen zoals kokos en veen is een sterke groei van de vraag uit en China en Noord-Amerika waar te nemen. Positief voor de sector was de sterk toegenomen vraag in de Nederlandse consumentenmarkt dit voorjaar. Tuinieren was een favoriete bezigheid en gaf ontspanning tijdens de eerste COVID-19 periode, met als gevolg een explosie van de vraag naar potgrond en tuinproducten.

Ook heeft COVID-19 invloed op de beschikbaarheid van een belangrijke hernieuwbare grondstof als kokos. Zo was er in de voor de productie van kokos belangrijke maanden een lockdown in India met als gevolg een productieachterstand van 6 – 8 weken. De onzekerheid over COVID-19 maakt ook dat de vraag naar grondstoffen zoals kokos voor 2021 nu snel toeneemt.

Voor veen speelt in diverse landen de politieke discussie over veenwinning. Zo zijn in Ierland, van oudsher een belangrijke veenproducent, sinds juni van dit jaar de vergunningen voor de winning van veen tijdelijk ingetrokken. Duitsland kent ook een politieke discussie over veenwinning maar had daarnaast dit jaar een slechte oogst vanwege het ontbreken van vorst. In de Baltische staten lag de oogst gemiddeld 20% lager door lange periodes van regen.
Ook staat de beschikbaarheid van schors/bark onder druk. Dit komt mede door problemen met een houtkever in Noord-Europese bossen. Resultaat is ongeveer 20% minder beschikbaarheid van bark/schors als belangrijke hernieuwbare grondstof voor de potgrond- en substraatsector.

Kortom deze samenloop van omstandigheden zorgt voor een uitzonderlijke situatie op de markt voor grondstoffen van potgrond- en substraten. “Dit vraagt om extra inzet en creativiteit van onze leden,” aldus Han de Groot directeur VPN. “Wij adviseren afnemers van potgrond- en substraat dan ook tijdig met de eigen leverancier(s) in overleg te treden. Op die manier kun je er met elkaar voor zorgen dat de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde product op niveau blijft.”

De VPN ziet in de recente ontwikkelingen een illustratie van haar geschetste toekomstbeeld uit “Een sterke, onmisbare basis”. Het is niet voor niets dat de sector zich de komende jaren nog meer gaat inzetten voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en verantwoord gewonnen veen (RPP-label). Alle beschikbare grondstoffen zijn namelijk heel hard nodig om aan de groeiende mondiale vraag naar substraten te kunnen voldoen. Substraten zijn essentieel voor een verantwoorde voedselproductie en voor groene leefbare steden.

De VPN vertegenwoordigt ongeveer 20 innovatieve bedrijven die wereldspeler zijn als het gaat om innovatie en productontwikkeling. De leden van de VPN zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ca. 98% van de in Nederland geproduceerde substraten. Op jaarbasis wordt ongeveer 7,5 miljoen m3 substraat geproduceerd goed voor een omzet van ca. € 400 miljoen euro.

bron: VPN


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.