Glastuinbouwondernemers weer beter gestemd

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, steeg in het derde kwartaal van 2020 met 3 punten. Het vertrouwen in het eigen bedrijf is na de sterke terugval in het eerste kwartaal van 2020 weer terug op niveau van voor de coronacrisis. Door een toename van de stemmingsindex (+12 indexpunten) steeg het vertrouwen. Ondernemers waren juist minder te spreken over de verwachtingen op de middellange termijn (2 à 3 jaar). Hier was een daling van 6 punten zichtbaar.

Stemming terug op niveau eind 2019 
De Agro Vertrouwensindex in de glastuinbouwsector is in het derde kwartaal tot bijna 17 punten gestegen. Een toename van bijna 3 punten. Hierdoor is de glastuinbouw op de vollegrondstuinbouw na de sector met het meeste vertrouwen van alle getoonde land- en tuinbouwsectoren. De index is hiermee ook weer boven het langjarige gemiddelde uitgestegen.

De stemmingsindex, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, is in het derde kwartaal van 2020 verder toegenomen (+12 punten). Door deze stijging is de stemming weer terug op het niveau van het vierde kwartaal van 2019.

Ook bij de stemmingsindex moet de glastuinbouw de vollegrondstuinbouw voor zich laten gaan. Die laatste sector heeft een stemmingsindex van 32 punten tegen 28 voor de glastuinbouw.

Positiever over opbrengstprijzen en winst
De gestegen stemmingsindex is ook terug te vinden in de ontwikkeling van de conjunctuurindex terugkijkend op de afgelopen 12 maanden. Deze nam ook toe (10 punten), maar blijft wel negatief met bijna -14 punten. De verklarende factoren lieten op de productie (-15%) na een sterke stijging zien. Met name over de opbrengstprijzen en winst was men veel positiever dan een kwartaal eerder.

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) minder positief in dan een kwartaal geleden. De index daalde met 6 punten tot een totaal van plus 6 punten. Naast de pluimveehouderij is dit een van de enige sector met een negatieve bijstelling in het derde kwartaal. De index ligt met 6 punten ook onder het langlopende gemiddelde van 13 punten. 

In afwijking op de verwachting voor middellange termijn zijn ondernemers over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) juist iets positiever geworden ten opzichte van het vorige kwartaal. Na een dieptepunt van -36 punten in het eerste kwartaal van 2020, herstelde de index zich in het tweede kwartaal tot -6 punten.

Bij de recentste meting steeg de index door naar -2,5 punt. De verklarende indicatoren werden sterk positiever ingeschat dan een kwartaal eerder. Maar men geeft aan dat de kosten en de productie wel minder zullen bijdragen aan een gunstige bedrijfsvoering de komende 12 maanden.

Op verzoek van politici en beleidsmakers
Beleidsmakers en politici zijn geïnteresseerd in de stemming van ondernemers in de land- en tuinbouw. Om zo representatief mogelijke informatie te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research de Agro Vertrouwensindex. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over 2 à 3 jaar.

Deze enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. De Topsector Agro&Food draagt financieel bij aan deze index.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven