DPA content met goedkeuring GMO-plannen maar echte blijdschap ontbreekt

Ingeleverde GMO-erkenningen werpen schaduw over GMO

Deze week heeft RVO bekendgemaakt dat er voor de komende vijf jaar 133 miljoen euro aan EU-subsidie (GMO) Groenten en Fruit beschikbaar komt voor Nederlandse telersverenigingen van groenten en fruit die een Operationeel Plan hebben ingediend. In 2019 wordt er voor 36 miljoen euro aan projecten gerealiseerd.

Dutch Produce Association (DPA), de overkoepelende organisatie van telersverenigingen, is content dat RVO de Operationele Plannen van 5 telersverenigingen heeft goedgekeurd. Via de Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) Groenten en Fruit geeft de EU subsidie op investeringen en kosten aan producentenorganisaties van groenten en fruit. Er is voor de periode tot en met 2023 ruim 133 miljoen euro aangevraagd door deze 5 telersverenigingen, waarvan 18 miljoen euro voor 2019. De GMO-subsidie bedraagt vijftig procent van de totale bedragen van de Operationele Plannen. De andere vijftig procent wordt door de telersverenigingen zelf gedragen. Dit betekent dat er in 2019 totaal 36 miljoen euro aan projectplannen gerealiseerd gaat worden.

De vijf telersverenigingen zijn: Coöperatieve telersvereniging Best of Four, Coöperatieve telersvereniging De Schakel, Coöperatie DOOR, Telerscoöperatie Fossa Eugenia en Coöperatie Kompany. Coöperatie DOOR is een nieuw erkende producentenorganisatie. Deze erkenning is afgelopen week door RVO.nl verleend.

Ingeleverde GMO-erkenningen
De vreugde vanwege de positieve boodschap van RVO wordt echter getemperd door het feit dat eind 2018 vijf van de elf erkende producentenorganisaties in Nederland afscheid hebben genomen van GMO door haar GMO-erkenning in te leveren bij de Nederlandse Overheid. Het betreft enkele organisaties met een lange Nederlandse historie. Zij maakten sinds eind jaren ’90 gebruik van de GMO-regeling.

Als redenen noemen de organisaties dat de regelgeving omtrent erkenning en/of de Nederlandse interpretatie van Brusselse regels en mogelijkheden te veel risico’s en administratieve lasten opleveren. Ook sluiten ze niet altijd meer aan bij de praktijk in het moderne afzetmodel van de Nederlandse voedingstuinbouw. Er wordt tegelijkertijd geconstateerd dat er veel meer mogelijkheden zijn in andere Europese landen en dat de GMO-subsidiestroom daar veel groter is. Zo is bekend dat Spaanse producentenorganisaties maar liefst 250 miljoen per jaar aan GMO-subsidie uit Brussel op weten te halen.

Richard Schouten, directeur DPA: “We spreken al een aantal jaar met de overheid om de situatie voor onze leden te keren. Goed nieuws is dat Minister Schouten van LNV recent heeft uitgesproken dat ze zich nu zelf met het dossier gaat bezighouden. Op de lange termijn zal dat hopelijk veranderingen en aanpassing in de regelgeving teweegbrengen, zowel in Brussel als in Nederland. We willen haar dan ook helpen om op korte termijn de Haagse regeling zo aan te passen dat er een level playing field ontstaat met de andere landen. Dat is namelijk nu niet het geval. Mochten alle telersverenigingen weer gebruik maken van de regeling, dan is Nederland jaarlijks goed voor ruim 90 tot 100 miljoen euro aan Brussels geld, over een periode van 5 jaar is dat meer dan 450 à 500 miljoen euro”.

DPA vertegenwoordigt in totaal 13 telersverenigingen en enkele grotere telers die samen het leeuwendeel van de Nederlandse productie voor hun rekening nemen. Hiermee is de organisatiegraad van de Nederlandse teelt nog steeds ruim boven de 80%. Dit is een van de hoogste percentages binnen de EU.

Bron: DPA


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven