Van Iersel Compost ontving eind november 2018 het Better Biomass-certificaat voor haar aanlevering van gemengd afvalhout voor Biomassa centrales voor duurzame elektriciteit. “Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat de door ons gerecyclede gemengde afvalhout voor Biomassa voldoen aan de internationale duurzaamheidscriteria, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (Richtlijn 2009/28/EG),” vertelt Bram van Iersel. “Het certificaat is voor (potentiële) afnemers van belang, omdat het aantoont dat de door Van Iersel gerecyclede afvalhout voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria. Hieruit blijkt ook onze eigen strenge kwaliteitscontroles.”

Better Biomass
Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

Energieakkoord
Het Better Biomass certificatieschema is goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’.

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). 

Meer informatie is te vinden www.betterbiomass.com


Voor meer informatie:
Van Iersel
0411 - 648 100
info@van-iersel.eu
www.van-iersel.eu