Het etiket van Karma is onlangs fors uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in meer akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groententeelt, kruidenteelt vers of gedroogd en sierteeltgewassen.

Groentengewassen
- sla (lactuca spp.)
- vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt)
- vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil
- wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)

Sierteeltgewassen
- gerbera (bedekte teelt)
- laanbomen
- rozen
- sierheesters
- vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen

Karma is een biologisch product op basis van de actieve stof kalium waterstofcarbonaat. Certis: "Het product is effectief tegen echte meeldauw en andere schimmelziekten. Daarmee past Karma perfect in een ge├»ntegreerde teeltwijze."

De nieuwe toelatingen van Karma zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het W-nummer is van W3 opgehoogd naar W4. Het is niet nodig verpakkingen voorzien van het W3-etiket over te plakken, aangezien de wijziging een uitbreiding van het etiket betreft. Er is daarom dus geen aflever- en/of opgebruiktermijn vastgesteld.

Voor meer informatie:
Certis Europe
www.certiseurope.nl 
info@certiseurope.nl