In veel glastuinbouwbedrijven is de teeltwisseling begonnen. Een drukke periode waarin het oppassen is dat er geen restanten van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water rondom de kas terechtkomen. Voorafgaand aan de teeltwisseling besteden Hoogheemraadschap Delfland en LTO Glaskracht daarom extra aandacht aan voorlichting richting de ondernemers. Ook gaan controleurs extra op pad.

Op dinsdag 13 november bezochten de controleurs in Westland de Oude Campspolder, Nieuwland en Noordland, de Hoefpolder, de Groeneveldse polder en de Kralingerpolder en in Pijnacker-Nootdorp de polder van Nootdorp en de Noordpolder van Delfgauw. Zij kregen daarbij ondersteuning van een helikopter. In geen van de polders werden onrechtmatigheden geconstateerd rondom de teeltwisseling. Een mooi resultaat, aldus het Hoogheemraadschap.

Belangrijk voor imago
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst is portefeuillehouder chemische waterkwaliteit: “In ons gebied zitten zo’n 1400 glastuinbouwbedrijven. Hun invloed op de waterkwaliteit is groot: meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit kassen zijn slecht voor al wat in en om de sloot leeft. Om samen met de ondernemers te komen tot minder lekkages en lozingen naar het oppervlaktewater, hebben wij de gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld.

Dat is een intensief traject waarin wij samen met de gemeenten, LTO Glaskracht en de ondernemers polder voor polder helemaal doorlichten op zoek naar lekkages en lozingen. Die brengen wij in kaart, waarna wij alle ondernemers bezoeken en zij de gelegenheid krijgen om deze op te lossen. LTO Glaskracht en Delfland geven hierbij advies. Daarna blijft de polder nog twee jaar in een nazorgfase en is de polder “schoon”. De polders die onze medewerkers dinsdag hebben bezocht, zijn allemaal al door dit proces heengegaan of zitten er nog middenin."

Het is dus goed nieuws dat er niets is geconstateerd, volgens Ter Woorst. "Ook voor de branche zelf. Schoon water is een gezamenlijk belang. Voor de bewoners van ons gebied, voor het imago van de glastuinbouw en voor het middelenpakket dat tuinders ter beschikking hebben. Als een bepaald bestrijdingsmiddel veel in het water wordt teruggevonden, kan het verboden worden. Dat betekent voor de tuinders minder mogelijkheden om hun gewassen te beschermen. En zo kan een enkele lozing al een hoop schade aanrichten. Ik ben dus blij met de uitkomst van deze surveillance dag en wij blijven alert.”

Bekijk hier de actuele meetgegevens uit het project 'Gebiedsgerichte aanpak'.

Bron: Hoogheemraadschap Delfland