Met ingang van 1 januari moeten adviseurs over gewasbescherming verplicht beschikken over een Vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming. Dit naar aanleiding van wijzigingen in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen die door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 10 november werden kenbaar gemaakt in de Staatscourant.

Er is sprake van een overgangstermijn waarmee adviseurs een Bewijs kunnen ontvangen als:

-diegenen op 1 juni 2018 al actief waren als adviseur 

-of als diegenen uiterlijk op 1 januari 2019 ingeschreven staan voor de opleiding Adviseren gewasbescherming bij een erkende aanbieder én die opleiding uiterlijk in 2020 afronden.

Bureau Erkenning gaat de vakbekwaamheidsbewijzen uitgeven en toezicht houden op de kwaliteit van het bewijs en de vervolgbijeenkomsten die noodzakelijk zijn om het bewijs als adviseur te mogen behouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat toezicht houden op de naleving van de verplichting. 

Het Bewijs van Vakbekwaamheid is maximaal vijf jaar geldig. Voorafgaand dient eerst het Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren en een getuigschrift Certificeerbare Eenheid 'Adviseren gewasbescherming' uit het HBO profiel 'Tuinbouw en Akkerbouw' te zijn behaald.

Een Bewijs van Vakbekwaamheid kan verlengd worden door het volgen van vijf kennisbijeenkomsten ‘Adviseren gewasbescherming’ gedurende vijf jaar. Er is geen beperking aan het aantal te volgen bijeenkomsten (meer mag). Bureau Erkenningen zal elke vijf jaar inventariseren of aan deze eis is voldaan en, indien dit het geval is, het Bewijs van Vakbekwaamheid verlengen.