Bij de teeltwisseling is het bedrijfserf de aangewezen plek voor de afvoer van substraatmatten en (versnipperde) gewasresten. De afvoer van lekwater en regenwater mag dan niet meer naar de sloot, maar moet naar het riool. Het lekwater dat uit de steenwolmatten komt, moet zelfs eerst worden gezuiverd; bij regenwater dat uit het groenafval komt, hoeft dat niet. Omdat normaal het regenwater van het erf naar de sloot wordt afgevoerd, moet er nu een oplossing komen om de waterstroom te veranderen.

Permanente oplossing
Om de waterstroom, indien nodig te zuiveren, en af te voeren naar het riool zijn aanpassingen nodig. “Het meest optimaal is een permanente oplossing met aparte afvoerleidingen naar een verzamelput voor het lekwater uit de steenwolmatten. Het vuile water is dan naar een opvangsilo te pompen om het te zuiveren, voordat het water op het riool kan worden geloosd”, zegt Alwin van Ruijven van adviesbureau AAB NL. “Deze permanente oplossing is nodig voor het bedrijfserf waar lekwater van het substraat vrijkomt, maar ook voor het regenwater uit het groenafval. Dat regenwater hoeft alleen niet te worden gezuiverd.”

Het ingraven van aparte afvoerleidingen en verzamelput is bij aanleg van een nieuw bedrijfserf goed te realiseren. Voor een bestaande situatie is het ingraven of zelfs het open zagen van het erf, niet zo snel te effectueren. “Veelal is het mogelijk om de graskant te gebruiken voor het ingraven van leidingen en pompputten”, zegt Steef Bruinen van Marel Zuivert. “Van daaruit is met een dompelpomp het vuile water via een vaste bovengrondse pvc-leiding langs de gording naar de vuil drainsilo te pompen om het te zuiveren. Dit is sneller te realiseren en goedkoper dan het open zagen van het bedrijfserf.”

Aan de slag
Op bedrijven waar geen permanente oplossing aanwezig is voor de opvang van lek- en regenwater, zullen telers voor de teeltwisseling een tijdelijke oplossing moeten treffen. Van Ruijven: “Het begint met een inventarisatie van hoe de afvoer loopt, want ieder bedrijfserf is anders. Er zijn verschillende soorten straatkolken, zowel midden in het erf als aan de kant in een stoeprand. Soms is er een afvoerput of loopt het water gewoon de graskant in.”

Het zal maatwerk zijn om voor iedere specifieke situatie een tijdelijke oplossing te hebben. Zo kan er in een verzamelput voor het afstoppen van de afvoer naar de sloot een ballonafsluiter in de leiding worden gebruikt of een handafsluiter op het eind van de leiding. Bruinen: “Een ballonafsluiter is kwetsbaar en niet altijd te gebruiken, zoals in een gewone kolkput. Een handafsluiter op de uitgang van de leiding monteren, is altijd mogelijk. Door de kraan tijdens de teeltwisseling dicht te draaien, is de afvoer naar het oppervlaktewater afgesloten.”

Leidingen afdoppen
Het afdoppen van de leiding is ook snel te realiseren. “Het nadeel van een einddop is dat deze nog wel eens snel losschiet. En vastlijmen geeft problemen bij het weer open maken na de teeltwisseling”, meldt Van Ruijven. Verder geeft hij nog het volgende advies: “Hou ook rekening met vuil-, gewas- en substraatresten voor de keuze van een dompelpomp in de pomp- of verzamelput.”

bron: Glastuinbouw Waterproof