Tholen - Bij de keuze van tuinbouwglas is er soms twijfel tussen float en diffuus glas. Het diffuse glas verstrooit het licht waardoor het dieper in het gewas doordringt. Hierdoor wordt een groter bladoppervlak belicht en in staat gesteld om meer CO2 op te nemen en te verwerken tot assimilaten voor groei, productie en kwaliteit. Toch zijn er veel goede redenen om over de keuze van het glas goed na te denken. Van Looveren biedt nu de tussenoplossing. Dat biedt veel voordelen. Van Looveren heeft  hun nieuwe glas de naam TerraSol Zero Haze gegeven. Dit glas heeft een haze van 5% en is dus slechts 5% diffuus. Toon Thys, Van Looveren: "Met deze waardes loopt de teler die twijfelt tussen float glas en diffuus glas minder risico. Hij kiest hiermee voor de voordelen en laat de nadelen achterwege."

Over diffuus licht zijn de Nederlandse telers het wel eens. Het werkt positief. Toon: ”Circa 80% van de telers kiest nu voor diffuus glas.” De meeropbrengst is de investering waard. ”De Nederlandse tuinbouw loopt voor als het gaat om nieuwe techniek. Ik ben ervan overtuigd dat dit door de rest van de wereld snel gevolgd zal gaan worden. Diffuus glas wordt nu al wereldwijd toegepast. Ik twijfel niet over de toekomst van diffuus glas.”

Toon krijgt regelmatig de vraag over het vervuilen van het glas. Met diffuus glas kan er vuil gaan zitten in de structuur van het glas. Toon Thys: ”TerraSol Zero Haze is bijna vlak. Vervuiling is eigenlijk niet aan de orde. De dekwasser kan dit eenvoudig verwijderen.”

Gaat er licht verloren door de beperkte diffusiteit? Toon: ”Nee, zeker niet. Dat is precies de reden dat TerraSol Zero Haze ook slechts 5% diffuus is. Zoals ik al zei: met dit glas profiteer je alleen van de voordelen.”

Productiemethode
TerraSol Zero Haze wordt op een andere manier geproduceerd dan het bekende float low iron glas en is een prima alternatief. Het float low iron glas is beperkt verkrijgbaar in Europa en is kostbaar glas. Voorheen werd dit glas vooral in China geproduceerd. Door de Europese anti-dumptaks is dat niet meer lucratief. Toon: ”Je betaalt tot 75% bovenop de verkoopprijs ten gevolge van deze taks. Je begrijpt dat mensen dan afhaken en alternatieven zoals TerraSol Zero Haze zoeken.”

Het basisglas van TerraSol Zero Haze is figuurglas. Het voordeel is dat het goedkoper geproduceerd kan worden. Van Looveren laat het product door het Duitse bedrijf Marvol Trading GmbH produceren in Ukraïne.

Met de komst van TerraSol Zero Haze is het assortiment diffuus glas van Van Looveren compleet. Low Haze, Medium Haze en High Haze behoorden al tot het gamma van TerraSol. Toon ziet voor Zero Haze vooral een toekomst in West- en Noord-Europa. Daar is een lagere Haze-factor gewenst om gewassen tot optimale prestaties te laten komen. Van Looveren mocht al een eerste bestelling TerraSol Zero Haze ontvangen voor een project in Nederland.

Net als bij TerraSol Low Haze, Medium Haze en High Haze, kan ook op TerraSol Zero Haze een Anti-Reflectie (AR) coating aangebracht worden (1-zijdig AR of 2-zijdig AR) om de lichttransmissie nog te verhogen.

Tot slot: TerraSol Zero Haze is verkrijgbaar in zowel 4 mm als 5 mm dikte. Het 5 mm glas wordt voor kaderloze luchtramen gebruikt.

Voor meer informatie:
Van Looveren
www.vanlooveren.be 
info@vanlooveren.be

Toon Thys
toon@vanlooveren.be 
00 32 497 163 609