"Kunstmatige Intelligentie en Data Science bieden kansen en zijn tegelijkertijd controversieel. Het is aan ons om verantwoorde toepassingen te ontwikkelen, want AI en Data Science kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde wereld," pleit Anna Fensel. Ze is benoemd tot hoogleraar kunstmatige intelligentie en data science aan Wageningen University & Research.

Een internationale carrière bracht Anna Fensel van haar geboorteland Rusland naar Oostenrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ze is onlangs benoemd tot hoogleraar kunstmatige intelligentie en datawetenschappen en versterkt de groep Consumption and Healthy Lifestyles. "De wereld staat voor een grote uitdaging: hoe kunnen we het groeiende aantal mensen op een gezonde en duurzame manier voeden? Een deel van de oplossing is te vinden in AI en Data Science," zegt Fensel.

"Machines hebben de capaciteit om enorme hoeveelheden gegevens op te slaan en AI kan gegevens combineren en relaties en verbanden leggen. Denk bijvoorbeeld aan datasets van de eigenschappen van voedingsingrediënten, de productie ervan en de menselijke gezondheid. Mensen zijn van nature beter in kennisbeheer en besluitvorming: door machines en mensen "samen te voegen" kunnen wetenschappers, overheden of organisaties betere beslissingen nemen. Dat maakt mijn werk zo fascinerend."

Anna Fensel is dus gespecialiseerd in semantische technologie, dat is technologie die helpt om de betekenis en context van informatie weer te geven en te analyseren. "Ons onderzoek helpt wetenschappers en organisaties om data op de juiste manier naar buiten te brengen en te delen door het ontwikkelen van data-infrastructuren, het koppelen van data en het toepassen van FAIR-principes, oftewel ‘vindbaar’, ‘toegankelijk’, ‘uitwisselbaar’ en ‘herbruikbaar’. Voor oplossingen voor gegevenstoegang werken we bijvoorbeeld aan het beheer van toestemming van gebruikers, licenties en contracten."

Als ander voorbeeld noemt Anna Fensel haar werk voor het SoilWise Horizon Europe project, een vrij toegankelijke kennis- en datarepository, gegevensbank, om bodems te beschermen. "Bodemgezondheid is een groot probleem. Uit recente beoordelingen blijkt dat 60-70% van de Europese bodems als ongezond kan worden beschouwd. De Bodemdeal voor Europa streeft ernaar dat in 2030 75% van de bodems in de EU gezond is of aanzienlijk is verbeterd. Om dit te bereiken is toegang nodig tot betrouwbare gegevens en kennis die op lokaal, nationaal en EU-niveau is verzameld. Want dan kunnen politici weloverwogen beslissingen nemen. Wij werken aan die opslagplaats. We gebruiken AI-technieken om verspreide gegevens en kennis te verbinden, nieuwe kennis af te leiden en FAIRness te vergroten."

Een ander belangrijk onderwerp waar Fensel zich op wil blijven richten is lifestyle. "We ontwikkelen toepassingen die gedrags- en leefstijlveranderingen stimuleren. Als je AI en Data Science combineert met onderzoek in de Foodvalley, de Sillicon Valley van voeding, kun je toepassingen bouwen zoals digitale assistenten die communiceren met de gebruiker en voedingsaanbevelingen geven op basis van hun kennis over de gebruiker en gerelateerde communicatie."

Volgens Fensel is de grootste uitdaging voor WUR om het potentieel van datagedreven innovaties te ontsluiten en informatie om te zetten in kennis. "Hiervoor moeten we niet alleen nieuwe technologieën ontwikkelen, maar ook nieuwe manieren van samenwerken. We moeten de kloof overbruggen tussen datawetenschappers, AI-experts en domeinwetenschappers, zoals degenen die gespecialiseerd zijn in klimaat en gezondheid. Hier gaan we de komende jaren hard aan werken. Met AI en Data Science kunnen we een grote impact maken."

Bron: WUR