Tholen - Het ontrafelen van de hele 'belichtingsjungle' voor telers was vier jaar geleden een belangrijk doel voor Orance - Grow Light Architects. De specialisten op het gebied van tuinbouwbelichting stapten in een markt waar leveranciers van LED-belichting over elkaar heen struikelden. Welke armatuur moest de teler kiezen? Met die vraag helpt Orance ondernemers tot op de dag van vandaag, maar wel nadat er eerst heel wat andere vragen zijn beantwoord. Sinds de start in september 2019 draait het voor de belichtingsspecialisten echter veel meer om strategisch en beleidsmatig advies.

"Ik ben er stellig van overtuigd dat telers die momenteel nog niet intensief samenwerken en zich niet breed laten adviseren, óf dat op korte termijn niet van plan zijn, het moeilijk zullen hebben op de lange termijn," zegt Arno Wartewig bedachtzaam.

"Succesvolle ondernemers werken al intensief samen, zowel intern als extern. Intern door taken te delegeren binnen een breed managementteam en extern door samen te werken binnen de keten en met gespecialiseerde kennispartners. Alles zelf doen is simpelweg niet langer haalbaar. Bijvoorbeeld, even snel offertes voor belichting in een Excel-bestand naast elkaar zetten en puur cijfers vergelijken volstaat niet meer. Eigenlijk volstond dat toen ook al niet, maar meer dan ooit draait het nu om het kunnen interpreteren van informatie en het definiëren van risico’s om uiteindelijk de juiste stappen te zetten die bijdragen aan groei."

Technische kennis is essentieel
Het team van specialisten fungeert als strategisch partner van ondernemers op het gebied van tuinbouwbelichting. “We geloven in de waarde van ervaring, zonder dat we alleen maar 'grijze haren aan het tellen zijn, hoor”, lacht de man die samen met René van der Sar het bedrijf oprichtte.

“Je moet echter wel ontwikkelingen in een breder perspectief kunnen zien. Belichting is een onderdeel van het geheel. Samenwerken en integratie zijn daarbij essentieel. Een voorbeeld? Vandaag de dag is flexibiliteit enorm belangrijk, en daarmee is dynamisch belichten een nieuwe standaard geworden om makkelijker te kunnen inspelen op marktontwikkelingen. Maar dit werkt alleen optimaal wanneer de nieuwe technieken geïntegreerd worden in de klimaatcomputer, waarbij een hoop technische details van verschillende marktpartijen komen kijken.”

Tuinbouwbelichting is voor een groot deel een technische aangelegenheid, zeker met alle nieuwe mogelijkheden die LED-belichting biedt. Maar nog veel meer dan vier jaar geleden gaat het echter over méér dan alleen het armatuur. “Naast de ontwikkelingen op het gebied van LED, zoals dimmen en het kunnen sturen van het spectrum, is LED tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met actief ontvochtigen en energieschermen. De overstap van HPS naar LED grijpt daarmee in op bijna alle processen van een modern tuinbouwbedrijf en is dus zeker geen eenvoudige stap.”

Een veranderende markt
Naast alle veranderingen aan de technische kant, met alle mogelijkheden rond LED, zijn er ook veranderingen in de sector. “Wij zijn al geruime tijd actief in de tuinbouwbusiness, maar een van de grote veranderingen in de markt is het feit dat we steeds vaker zakendoen met ondernemingen in plaats van individuele ondernemers. Onze klanten hebben duidelijk de stap gemaakt van het werken in het bedrijf naar het werken aan het bedrijf. Hierdoor zien we ook dat organisaties qua structuur veranderen en verder professionaliseren. Onze klanten zijn dan ook steeds vaker ondernemingen met meerdere locaties.”

Dit leidt tot veranderende behoeften, merken ze in Wateringen. “Inhoudelijke specialistische kennis over groeilicht en de toepassing daarvan is een gegeven binnen onze dienstverlening. Tegelijkertijd ligt de focus steeds meer op macro-ontwikkelingen. Belichting moet passen in de meerjarenstrategie van een teler. In zo'n strategie mogen thema's als duurzaamheid en samenwerken niet ontbreken.”

Het draait om risicomanagement
Bij de lancering van Orance lag de focus op het ontrafelen van ‘de belichtingsjungle’, gevolgd door flexibiliteit in crisistijden. Momenteel ligt echter de hoofdfocus op risicomanagement, aldus Arno. “Je ziet dat ondernemers proberen de impact van externe factoren, waar men niet direct grip op heeft, te beperken. Denk daarbij aan de recente Prinsjesdag in Den Haag, met de aangekondigde plannen en daarmee onzekerheid op de langere termijn.”

Dit heeft geleid tot toenemende interesse in relatief nieuwe technologieën voor de tuinbouw, zoals E-boilers, het bufferen van elektrische energie en uiteraard LED-belichting. Deze technieken kunnen zorgen voor de benodigde flexibiliteit voor de ondernemer en een significante bijdrage leveren aan de energietransitie en verdere verduurzaming, weten de belichtingsexperts. “Er zijn maar weinig sectoren die zo snel innoveren als de tuinbouw. Zo zijn wij bijvoorbeeld de afgelopen jaren direct betrokken geweest bij de vervanging van meer dan 350.000 HPS-armaturen door LED. Deze snelheid is echter niet zonder risico's; het beheersen van deze risico's is daarom essentieel voor perspectief en groei.”

Voor meer informatie:
Orance
Stoelmatter 7d
2292 JM Wateringen
info@orance.nl
www.orance.nl