De omschakeling naar full LED heeft grote impact op de teelt van tomaat. Daarnaast is er in de tomaat op dit moment een grote wisseling in de geteelde soorten. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er veel op de telers van belichte tomaat af komt. Annelies Hooijmans van Glastuinbouw Nederland doet hieronder verslag van de tomatenavond 18 december waar veel van deze onderwerpen zijn behandeld.

Het spectrum van LED heeft grote invloed op de teelt maar ook op de bestuiving door de hommels bleek al in het onderzoek dat door Stijn Jochems van Delphy werd toegelicht. Na dit verhaal vertelde Ramon de Vrie van Ledgnd waar men aan moet denken bij het overschakelen naar full LED. Het belangrijkste advies: maak een plan en kies daar de juiste installatie bij uit.

Na de pauze ging Remco Huverman van Koppert verder in op de invloed van LED op de bevlieging door hommels. Hommels hebben ander zicht dan mensen en daar moet men goed rekening mee houden. Een hommel heeft bijvoorbeeld UV nodig om de weg naar de kast terug te vinden. Kies liever een veilige strategie. Wanneer men hommelvolken snel gaat verliezen is men verder van huis.

Tot slot heeft deze avond Paul Arkesteijn van Ludvig Svensson het gebruik van een dubbel scherm toegelicht. Hiermee valt grote energiebesparing te behalen. Maar hier geldt wel dat de stand van het gewas moet toelaten dat de schermen dicht zijn.

Bron: Kas als Energiebron