Om te komen tot energiezuinige, all-electric teeltsystemen is het gebruik van LED-belichting cruciaal. Dat stelt Anja Dieleman op Kas als Energiebron. Het feit dat de kleuren van LED- belichting instelbaar zijn, biedt nieuwe kansen om gewasmorfologie te sturen en daarmee ook productie te beïnvloeden. De teelt van jonge tomaten- en komkommerplanten kan goed onder verschillende lichtkleuren, waarbij met name de balans blauw en verrood licht de mate van strekking bepaalt.

Om de stap te kunnen maken naar een klimaatneutrale en duurzame glastuinbouw is LED-belichting onmisbaar. In de afgelopen jaren is de belangstelling voor LED-belichting in de glastuinbouw sterk toegenomen, mede door de sterk toegenomen prijzen voor elektriciteit. Een van de grootste voordelen is de hogere energie-efficiëntie (tot 3.9 µmol/J) dan bestaande SON-T installaties (ca 1.9 µmol/J). Andere voordelen zijn het feit dat LEDs snel aan en uit te schakelen zijn, gedimd kunnen worden, en licht af kunnen geven met het gewenste spectrum.

Een van de grote vragen hierbij is hoe deze voordelen optimaal te benutten zijn door het juiste lichtspectrum voor het telen van een gewas stadiumafhankelijk goed in te kunnen zetten. Plantgezondheid is hierbij voorwaarde stellend. Daarom is het van belang om naast de effecten van de LED-lichtspectra op gewasgroei ook naar de effecten op het optreden van ziektes en plagen en op de effectiviteit van biologische bestrijders te kijken.

Lees meer op Kas als Energiebron.