Plantonomy is een cloud-gebaseerde dienst, die gebruikmaakt van slimme algoritmes om de waterhuishouding van de plant te sturen in een bioritme. Zo volgt het gewas dagelijks een ritme van wateropname en transpiratie wat resulteert in zeer gelijkmatige ontwikkeling van alle plantdelen en een gelijkmatige productie en kwaliteit.

Plantonomy regelt aan de hand van een digitale twin autonoom het klimaat en de watergift, door elke vijf minuten een groot deel van de instellingen met betrekking tot irrigatie, ventilatie, verwarming, scherming en belichting van de kas te regelen. Hierdoor heeft de teler controle over een gelijkmatig groeiend gewas met voorspelbare productie en kwaliteit, in lijn met het teeltplan. In de afgelopen drie jaar is veel ervaring met Plantonomy opgedaan. In onderstaand artikel deelt Priva er meer over.

Hoewel Plantonomy nog volop in ontwikkeling is, bewijst het zijn waarde al in de praktijk op ca. 40 hectare commerciële groenteteelt, verdeeld over bedrijven in Nederland, Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Op dit moment is Plantonomy geschikt voor de teelt van tomaten en paprika’s, maar er wordt hard gewerkt aan toepassing voor komkommer en (kas)aardbeienteelt.

Dezelfde productie en kwaliteit, veel minder instellingen
Priva ziet dat Plantonomy gestuurde kassen wereldwijd minimaal dezelfde productie en kwaliteit halen als de kassen die op de normale manier worden aangestuurd. Doordat Plantonomy een groot deel van de klimaatinstellingen autonoom regelt, houdt de teler meer tijd over om andere zaken te regelen of een groter areaal aan te sturen. De eerste praktijkjaren hebben ook inzichten opgeleverd, waarmee de teeltresultaten (productie, kwaliteit) verder geoptimaliseerd kunnen worden. Deze kennis zal toegepast worden in het volgende teeltseizoen.

Verschil in gewasontwikkeling
De gewasontwikkeling is wel anders. Doordat de klimaatregelingen feed forward (vooruitgestuurd) plaatsvinden om volgens het bioritme van de plant in te spelen op zijn behoeften, vinden er minder verstoringen plaats in de groei. Dit zorgt voor een heel consistente gewasontwikkeling. Trossen tomaten ontwikkelen zich bijvoorbeeld zeer regelmatig en iedere bloem resulteert in een vrucht. Dit maakt de kwaliteit en opbrengst beter voorspelbaar, maar de teler moet hier ook rekening mee houden bij de gewashandelingen.

Opmerkelijke resultaten
Naast voordelen op het gebied van voorspelbaarheid en schaalbaarheid, heeft Priva in de praktijk ook andere 'opmerkelijke resultaten' gezien. Tijdens de extreem warme zomerdagen afgelopen zomer, bleef het in een tomatenkas die met Plantonomy wordt aangestuurd, ongeveer twee graden koeler dan de buitentemperatuur.

Plantonomy stelde het gewas dus heel goed in staat om te transpireren en zichzelf te koelen. Ook was er bij een teler een positief verschil zichtbaar met betrekking tot de wortelkwaliteit ten opzichte van de kassen die niet met Plantonomy worden aangestuurd. Dit lijkt aan te tonen dat verdampingsgestuurd telen ook bijdraagt aan de ontwikkeling van sterke en gezonde wortels.

Kouder telen en energie besparen
Op het energieverbruik kan Plantonomy daarnaast ook een positieve invloed hebben.

Door de verdamping van de plant gelijkmatig in een bioritme te sturen ziet Priva minder verstoringen in het gedrag van wateropname. Ook wanneer de temperatuur van de kaslucht lager wordt, zet dit gedrag zich voort en is er geen noodzaak deze altijd te verwarmen voor een gelijk gebruik van assimilaten. Zo kan dus met lagere etmaaltemperaturen een gelijke ontwikkeling gerealiseerd worden.

Ook is de sturing van de verwarmingsbuis nauwkeuriger. Door een actief klimaat te behouden tijdens de nacht in combinatie met het juiste gebruik van schermen, kunnen nachtbuizen aanzienlijk worden verminderd.

In het afgelopen teeltseizoen zag Priva bij sommige tomatenbedrijven energiebesparingen van 20% en meer. Om de beste resultaten te kunnen bereiken, is een dubbele scherminstallatie nodig.

Teus Jan de Jong, Programmamanager Plantonomy: "Momenteel volgen we de resultaten in het koudere seizoen met veel belangstelling. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we jaarrond zulke resultaten kunnen waarmaken en zo kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de sector."

Gebaseerd op een innovatieve teeltmethode
Plantonomy is gebaseerd op Priva’s Biologics for plant growth, een innovatieve teeltmethode om teeltdoelen te bereiken, door te sturen op de waterhuishouding van planten. Het unieke uitgangspunt van Priva’s BioLogics for plant growth is een feed-forward sturing van het kasklimaat en de watervoorziening, gebaseerd op wateropname, watervastlegging en transpiratie van het gewas. De regeling volgt het 24-uursritme van de plant voor wat betreft groei en gewasontwikkeling en kan worden afgestemd op de teeltdoelen die de teler wil bereiken.

Voor meer informatie: 
Priva
contact.priva@priva.nl 
www.priva.com