"Grondmonster én wateranalyse voor goed bemestingsadvies"

Voor het bemesten van een kasgrond is het belangrijk eerst goed de bodem te analyseren. Rijk Zwaan bespreekt twee analyses en de streefwaarden van de elementen in de Teelttip Kassla van 24 maart 2022. 

Bij KEMA-analyse wordt het grondmonster behandeld met een chemisch element zodat alle elementen die in de bodem aanwezig zijn bepaald worden. De plant zal rondom de wortelpunten in de bodem een zuriger milieu creëren waarbij de niet wateroplosbare elementen losgeweekt worden. Dit is echter een traag proces.

Een wateranalyse van de bodem is een manier om alle elementen te bepalen die opgelost zijn of worden in het bodemvocht. De waarden worden wel sterk beïnvloed door de vochtigheid van de bodem. Een staal van een natte bodem toont lagere analysewaarden dan in werkelijkheid aanwezig en andersom. Daarom is het verstandig om voor een goed bemestingsadvies kennis te hebben van beide analyses, aldus het veredelingsbedrijf.

Calcium
Streefwaarde wateranalyse: 3 tot 3,5 mmol Ca/l
Streefwaarde KEMA: 2600 tot 4500 mg CaO/liter grond

Bij een KEMA analyse is het streefgetal sterk afhankelijk van het bodemtype. Zwaardere bodems kennen hogere waarden dan zanderige bodems. Door het gebruik van sulfaat- en fosfaathoudende meststoffen kan calcium gebonden worden. Dit geeft dan een totaal verkeerd beeld voor een ideale bemesting. Zo zou bij een KEMA-analyse kunnen blijken dat er genoeg calcium in de bodem aanwezig is terwijl de plant toch verschijnselen van gebrek toont.

Een wateranalyse geeft een beter zicht op de beschikbaarheid van calcium voor een snelgroeiend gewas. Maar wanneer de bodem niet plantklaar of op vocht is, zijn waarden soms erg afwijkend.  
 
Magnesium
Streefwaarde wateranalyse: circa 1 mmol Mg/l.
Streefwaarde KEMA: 3400 mg/liter grond

Bij beide analyses zijn de waarden meestal te hoog. Dat is dus lastig analyseren. Rijk Zwaan raadt aan om voorzichtig te zijn met het geven van magnesium.

Sulfaat
Streefwaarde wateranalyse: 2 mmol SO4/l voor een zomerteelt
Streefwaarde KEMA: Wordt meestal niet geanalyseerd

Het sulfaatgehalte is een belangrijke waarde die mede sterk de EC in de bodem bepaald. Teveel aan sulfaten zal de opname van andere elementen verstoren. Bij telers die jaarrond sla telen, stapelt het sulfaatgehalte op door de meststoffenkeuze. Kies daarom voor sulfaatarme meststoffen. Let op het gehalte organische stof van de bodem, adviseert het veredelingsbedrijf. In bodems met een lage organische toestand spoelen eenwaardige elementen als bijvoorbeeld kali of potas snel uit. Deze kunnen dan aangevuld worden met sulfaatrijke kali meststoffen.
 
Stikstof of nitraten 
Streefwaarde wateranalyse: 3,5 tot 5 mmol NO3/l
Streefwaarde KEMA: 180 tot 250 kg N/ha

Een juist stikstofadvies is zeer belangrijk. Bij teveel stikstof zal de plant te royaal groeien wat de kwaliteit zal benadelen. Bij een tekort blijft de plant juist compact wat het moeilijk maakt om het beoogde gewicht te behalen. Afhankelijk van het analysebureau is 1 mmol NO3 te vergelijken met ca. 55 eenheden N.

Kalium of Potas 
Streefwaarde wateranalyse: 3 tot 3,5 mmol K/l
Streefwaarde KEMA: ca. 500 mg K2O/liter grond

Let op het zoutgehalte en de sulfaatwaarde. Meestal wordt er tijdens de zomermaanden overgeschakeld naar sulfaatarme kaliummeststoffen zoals bijvoorbeeld organische kali.

Afhankelijk van het analysebureau is 1 mmol K te vergelijken met ca. 180 eenheden K.

Fosfaten 
Streefwaarde wateranalyse: Meestal <0,1 mmol P/l
Streefwaarde KEMA: ca. 1.000 mg P2O5/liter grond

Bodems die al meerdere jaren beteeld worden, hoeven tijdens de zomermaanden meestal geen extra fosfaatbemesting. Vrij fosfaat reageert snel met elementen als calcium en ijzer dat dan neerslaat in de bodem. Let daarom op met meststoffen als monokalifosfaat en Tripelsuperfosfaat, maar ook met bladmeststoffen als Hakaphos en Kristalon.

Sporenelementen  
Streefwaarde wateranalyse: 2 tot 5 µmol Fe/l, 0,5 tot 1 µmol Mn/l, 0,5 µmol Zn/l, 20 tot 30 µmol B/l, 0,5 µmol Cu/l, 0,5 µmol Mo/l
Streefwaarde KEMA: Wordt meestal niet geanalyseerd

Sporenelementen zijn belangrijk voor een slateelt. Zo blijft de ziektedruk beter onder controle. Een goede balans in sporenelementen kan zorgen voor betere houdbaarheid en kan ook bevorderend werken voor een hoger gewicht.

Voor meer informatie:
Rijk Zwaan Nederland
rijkzwaannederland@rijkzwaan.nl   
www.rijkzwaan.nl

 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven