Anne Marie Borgdorff, GroentenFruit Huis

"De AGF-sector levert niet enkel gezonde voeding, maar wil ook de consumptie van groenten en fruit verhogen"

Binnen GroentenFruit Huis zijn diverse Business Councils actief. Leden en medewerkers van GroentenFruit Huis ontmoeten elkaar, gemiddeld vier keer per jaar. Samen adviseren ze het bestuur en gaan in gesprek over actuele onderwerpen. Anne Marie Borgdorff, binnen GroentenFruit Huis verantwoordelijk voor Voeding & Gezondheid, is secretaris van Business Council Voeding & Gezondheid. Zij vertelt over de rol van de Business Council en wat er zoal op de agenda staat. Want de groente- en fruitsector is niet alleen de leverancier van gezonde voeding, gezamenlijk willen we ook de consumptie van groenten en fruit verhogen onder de Nederlandse consument.

Wanneer en waarom is de BC Voeding & Gezondheid opgericht?
"De Business Council is in 2015 opgericht in de tijd dat de aandacht voor gezonde voeding groeide. GroentenFruit Huis werkt graag samen met leden om zo gezamenlijk aan de slag te gaan, in dit geval met gezonde voeding en gezondheid. We komen gemiddeld 1 keer per kwartaal bij elkaar, dus 4 bijeenkomsten per jaar die over het algemeen 1,5 tot 2 uur duren."

Wie neemt er deel aan de BC Voeding & Gezondheid?
"Alleen leden van GroentenFruit Huis nemen deel aan de Business Councils. We willen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de sector mee laten praten in de Business Councils. Dat houdt in dat we leden hebben van telersverenigingen tot aan snijderijen. Iedereen is binnen hun eigen organisatie op een eigen manier bezig met voeding en gezondheid. De deelnemers in de Business Council vertegenwoordigen hun productkolom en kijken mee vanuit hun specifieke expertise en behoeften aan kennis en inspiratie. Ik vind het leuk om te zien hoe we elkaar weten te versterken, vanuit verschillende uitgangspunten."

Alle leden van de Business Council Voeding & Gezondheid zijn hier te vinden. 

Wat is jullie rol?
"Het belang van gezonde voeding staat steeds meer op de kaart. Groenten en fruit hebben een positief imago. Het zijn producten waar geen discussie over bestaat als het gaat om het belang voor de gezondheid en de maatschappij. Diverse maatschappelijke organisaties stimuleren de consumptie van groenten en fruit en ook de wetenschap zit niet stil. Als sector kunnen en moeten we profiteren van dit positieve imago en dit ook verder uitdragen."

De rollen van de Business Council kunnen als volgt omschreven worden:
1.       Marketing- en communicatieprofessionals uit de groente- en fruitsector versterken middels verbinding, krachtenbundeling en kennisdeling.
2.       Klankbordgroep/adviescommissie van GroentenFruit Huis over projecten/initiatieven die zich voordoen op voeding en gezondheid.

Zo zien we dat allerlei organisaties steeds meer het belang inzien van een gezonde leefstijl. Dat houdt in dat we ook regelmatig gevraagd worden voor allerlei projecten. Als Business Council beoordelen we o.a. dat soort projectaanvragen.

Wat staat er zoal op de agenda?
"We hebben bijvoorbeeld samengewerkt aan een collectieve communicatiestrategie. In diverse brainstormsessies hebben we ieders expertise gebruikt om kansen, uitdagingen en barrières rondom een hogere groente- en fruitconsumptie te formuleren. Uiteindelijk heeft dit in de vorm van Ga voor Kleur een plek gekregen binnen het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. Waar ik persoonlijk wel trots op ben is dat tot op de dag van vandaag die campagne nog steeds loopt via social media. Daarmee leveren we hopelijk een bijdrage aan meer groenten en fruit voor iedereen."

"In 2021 staat o.a. het International Year of Fruit & Vegetables (IYFV, uitgeroepen door de FAO) op de agenda. Dit initiatief biedt een mooi aanknopingspunt om het belang van groenten en fruit in het kader van een gezonde en duurzame leefstijl op de kaart te zetten. Ieder land wordt gevraagd zelf invulling te geven aan het IYFV."

De samenleving verandert en zo ook de Nederlandse consument. Hoe spelen jullie hier als BC Voeding & Gezondheid op in?
"De rol van een Business Council kan in de loop der jaren inderdaad veranderen. We bespreken onze rol ook regelmatig in de vergaderingen. De komende tijd benader ik alle leden van de Business Council om hier meer inzicht in te krijgen. Daarmee worden alle verwachtingen onderling duidelijk en het helpt om de agenda voor de komende tijd te bepalen."

Hoe kunnen leden op de hoogte blijven van de activiteiten van de BC?
"Lopende zaken en activiteiten worden opgenomen in de (leden)nieuwsbrief van GroentenFruit Huis. Maar je kan ook één van de leden van de Business Council aanspreken. Of neem contact op met mij. We staan altijd open voor goede suggesties en/of opmerkingen. Daarmee kunnen we onze rol alleen maar versterken."

Voor meer informatie:
Anne Marie Borgdorff
GroentenFruit Huis
079 - 368 11 13 
Borgdorff@groentenfruithuis.nl
www.groentenfruithuis.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven