Green Simplicity heeft samen met partners een nieuw concept ontwikkeld voor het sturen van lengte en uniformiteit van planten in de kas met regelbare LED verlichting. Met financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelde de partijen een innovatief systeem waarmee één of meerdere lichtkleuren in het spectrum automatisch aangevuld worden tot een gewenste waarde. Twee en een half jaar is gewerkt aan het systeem met als doel het verhogen van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal van het product chrysant.

Het systeem meet het aanwezige licht op plantniveau per kleur en bepaalt aan de hand van algoritmes en de verhoudingen, ingevoerd door de gebruiker, de hoeveelheid licht per kleur die toegevoegd moet worden om het gewenste effect te bereiken. Het resultaat is een beter, uniformer en compacter product met minder input van energie. 

Voor meer informatie:
Green Simplicity B.V.
Veenakkers 18
1619PL Andijk
+31 (0) 85 2006708
E: Wessel@greensimplicity.com
www.GreenSimplicity.com