Tuinbouwsectoren China en Nederland blijven samenwerken tijdens de pandemie

In China is het aantal hightech-kassen de afgelopen jaren fors gegroeid. De vraag naar innovatieve technologie wordt steeds groter. Chinese bedrijven zijn op zoek naar geautomatiseerde oplossingen, voor zowel de teelt als het beheer en vaak richten ze zich hiervoor tot Nederland.

Het Wageningen University Alumni Chapter China speelde in op deze ontwikkeling door een online symposium over tuinbouwinstallaties te organiseren. Het symposium vond op 13 augustus plaats en was bedoeld om Chinese volgers bekend te maken met de verschillende technologieën en managementconcepten binnen de Nederlandse tuinbouwsector. 

Denise Spiekerman, woordvoerder Chinese activiteiten op het kantoor van Wageningen University Alumni, opende het online symposium: "De Covid 19-uitbraak heeft de samenwerking tussen Nederlandse en Chinese tuinbouwondernemingen op een laag pitje gezet. Veel uitwisselingsbezoeken werden geannuleerd en ook geplande projecten liepen vertraging op. We hopen een platform te kunnen bieden om de samenwerking ook gedurende deze pandemie voort te kunnen zetten. We hopen dat deelnemers uit de tuinbouwsector de banden weer aan kunnen halen, hun samenwerking kunnen verbeteren om de ontwikkeling van de Chinese tuinbouwsector zelfs onder deze moeilijke omstandigheden aan te jagen."

Prominente gasten
Tot de prominente gasten op het symposium behoorden dr. Yang Qizhang, directeur van het Institute of Urban Agriculture van de Chinese Academy of Agricultural Sciences, dr. Huang Ruiqing, voorzitter van de raad van bestuur bij Ruixue Global, dr. Xu Dan, CEO bij HortiPolaris, en dr. Qiu Yutong, deskundige op het gebied van duurzame plaagbeheersing van de Plant Sciences Group van Wageningen University.

De sprekers deelden hun jarenlange ervaring in de tuinbouwsector en ideeën over de Chinese tuinbouwsector met de deelnemers aan het symposium. Alle vier de sprekers zijn alumni van Wageningen University en streven naar het bevorderen van de uitwisseling van technologie tussen Nederland en China.

China investeert in hightech
Yang Qizhang, directeur van het Institute of Urban Agriculture, gaf als eerste een speech. Hij stelde dat er op steeds grotere schaal tuinbouwinstallaties worden geïmplementeerd maar dat het gros van de Chinese tuinbouwbedrijven nog steeds gebruikmaakt van kleinschalige faciliteiten waar weinig gebruik gemaakt wordt van mechanisatie, resulterend in lagere opbrengsten en een gebrek aan efficiëntie. De Chinese regering steunt daarom de afgelopen jaren de investeringen in de tuinbouwsector.

De voornaamste ontwikkelingen voor de toekomst bestaan onder meer uit schaalvergroting, mechanisatie, het verhogen van de productiviteit en productkwaliteit en het opleiden van hooggekwalificeerd personeel. Daarnaast verloopt de ontwikkeling van teeltbedrijven in China in een hoog tempo. Chinese consumenten hebben in toenemende mate behoefte aan schone, verse groenten en om hieraan tegemoet te komen, schalen bedrijven de teelt op een verplaatsen zij teeltinstallaties naar stedelijke omgevingen, zoals volkstuinen en particuliere woningen. 

De Chinese tuinbouwsector breidt in rap tempo uit. Er is een groeiend tekort aan hoogopgeleid personeel. Er zijn veel problemen met de technische aspecten van de tuinbouw en de praktische toepassing van oplossingen bij de teelt. Tuinbouwbedrijven zouden daarom moeten investeren in de samenwerking met educatieve instellingen om de volgende generatie tuinbouwspecialisten op te leiden. 

Dr. Yang Qizhang, directeur van het Institute of Urban Agriculture van de Chinese Academy of Agricultural Science

Specialisten nodig naast techniek
Na de eerste speech, vertelde dr. Huang Ruiqing, voorzitter van de raad van bestuur van Ruixue Global, het publiek over de huidige toepassingen van Nederlandse kassystemen in China en de toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Ruixue Global was één van de eerste leveranciers van technische oplossingen voor de tuinbouw in China. Het bedrijf heeft een brug tussen Nederlandse technologie en de Chinese tuinbouwsector geslagen. 

Ruixue Global levert maatwerkoplossingen voor Chinese bedrijven. Huang gaf concrete voorbeelden om de verschillen tussen de Chinese en Nederlandse tuinbouwsector te illustreren en legde uit waarom Chinese bedrijven aandacht moeten besteden aan de 'vier veranderingen': specialisatie (grondige kennis van een bepaald gewas/product), schaalvergroting (grootschalige kasteelt beschermt tegen investeringsrisico's), standaardisering (producten moeten beantwoorden aan strenge, eenduidige standaarden) en vermarkting (kasproducten van premium kwaliteit vereisen meer verfijnde marketingkanalen). 

Tegelijkertijd benadrukte Huang het belang van gekwalificeerd personeel voor de verder ontwikkeling van de Chinese tuinbouwsector. Specialisten met praktische ervaring vormen de ruggengraat van de Chinese sector.  

Dr. Huang Ruiqing, voorzitter van de raad van bestuur bij Ruixue Global

Teler maakt grote sprongen
De derde spreker die aan het woord kwam was dr. Xu Dan, CEO bij HortiPolaris. Het teeltbedrijf van HortiPolaris bestaat uit een aantal met elkaar verbonden kassen met een oppervlakte van 3,3 hectare. De Chengjian Group investeerde €17,8 mln om de bouw van dit teeltbedrijf mogelijk te maken. 

Het kassencomplex van HortiPolaris heeft al een stabiele productie van 500 ton cherrytomaten en 100 ton bladgroenten. Met deze productiecapaciteit sneuvelde de eerdere recordopbrengst per vierkante meter (cherrytomaten 31kg/m2, bladgroenten 60-80kg/m2).

HortiPolaris faciliteerde ookhet lokalisatieproces voor de technologieteams, de grootschalige aanplant, standaardisering, duurzaamheid en zorgde ervoor dat de voedselveiligheidsnormen beantwoorden aan de Europese standaarden. Na een testfase, waarin het team van HortiPolaris Nederlandse kastechnieken implementeerde, boekte het bedrijf grote vooruitgang op het gebied van efficiëntieverbetering. Het team van HortiPolaris slaagde er ook in om de verschillende natuurlijke hulpbronnen te integreren en de leveringstermijn van bepaalde producten terug te brengen. 

Andere telers helpen
Het bedrijf kan producten na de oogst binnen 24 uur aan de markt leveren. Terwijl HortiPolaris haar kasteelt blijft verbeteren, helpt het ook andere telers via tuinbouwcoöperaties bij het verbeteren van hun teelt- en managementvaardigheden. Met de hulp van HortiPolaris leren telers om problemen op een zo efficiënt mogelijk manier op te lossen. Hierdoor kunnen zij hun inkomsten verbeteren en aan armoede ontkomen. Het steunprogramma is slechts één voorbeeld van de manieren waarop HortiPolaris blijk geeft van haar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.  

Het bedrijf heeft al veel bereikt maar dr. Xu Dan sprak ook openhartig over de vele uitdagingen die het moest overwinnen. Het bedrijf was in staat om zelf het hoofd te bieden aan een aantal van deze problemen, zoals het terugdringen van het energieverbruik, problemen met de kastechnieken en het opzetten van een hiërarchie onder specialisten. 

Alliantie
Er waren echter ook problemen die de gehele sector raakten. HortiPolaris kon niet alles eigenhandig oplossen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van importzaad, en de veelal verouderde technieken die gebruikt worden om producten te bewaren. Ook is er een tekort aan personeel, zijn banken terughoudend met het verstrekken van leningen voor kassen en is er binnen de tuinbouwsector sprake van een forse achterstand op het vlak van Big Data en IoT-technologie. Het komt erop neer dat de toeleveringsketen en ondersteunende diensten voor premium kasgroenten verre van optimaal zijn.  

De sector is niet goed gestructureerd en gesystematiseerd. Veel investeerders lopen tegen problemen aan die ze niet zelf kunnen oplossen. Xu Dan stelt daarom de vorming van een alliantie voor, zoals prominent in Nederland, of Zespri in Nieuw-Zeeland. Een deel van de problemen kan alleen worden opgelost wanneer bedrijven in de sector samenwerken. Een alliantie kan de specialisatie van de toeleveringsketen makkelijker maken en bijdragen aan het reguleren van de markt. 

Dr. Xu Dan, CEO van HortiPolaris

Plaagbestrijding
De laatste spreker was dr. Qiu Yutong, een specialist op het gebied van duurzame plaagbeheersing bij de Plant Sciences Group op Wageningen University. Qiu heeft vele jaren ervaring opgedaan in Wageningen met het onderzoek naar plaagbeheersing in de tuinbouwsector.

Recent werkte ze mee aan de coördinatie en totstandkoming van de samenwerking tussen Chinese en Nederlandse bedrijven in de tuinbouwsector en aanverwante sectoren. Tijdens het symposium besprak Qui de mechanismen van de technologische innovaties in de Nederlandse tuinbouwsector, evenals de voordelen van het toepassen van technologie om de sector te transformeren.

Qui gaf een opsomming van verschillende samenwerkingsprojecten tussen Wageningen University en Chinese teeltbedrijven die op zoek zijn naar vernieuwende technologieën. Eén van de belangrijkste projecten had te maken met onderzoek naar duurzame plaagbeheersing in de kasteelt.  

Qui analyseerde de redenen waarom de huidige methoden in Chinese kassen ontoereikend zijn om ziekten en plagen op een duurzame manier te bestrijden. Een aantal hiervan zijn de daling van de productkwaliteit gedurende transport, het gebrek aan natuurlijke roofinsecten in kassen en het feit dat plaagbeheersingsmethoden beperkt blijven tot de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen, hetgeen niet efficiënt is maar wel duur. Ook is er een gebrek aan kennis over biologische methoden en middelen om ziekten en plagen te bestrijden. 

Qui haalde een aantal casestudy's als voorbeeld aan, waar de Chinese regering samenwerkte met particuliere bedrijven om kassen flexibeler te maken en het effect van zonlicht in de kassen te verhogen. Qui sprak de hoop uit dat Wageningen University technisch personeel zal blijven opleiden met de nadruk op de samenwerking tussen Wageningen University en Chinese bedrijven om de urgente problemen in de Chinese tuinbouwsector aan te pakken. 

Dr. Qiu Yutong, specialist op het gebied van duurzame plaagbeheersing bij de Plant Sciences Group van Wageningen University

Inhalen
Aansluitend aan de presentaties was er een vragenronde. Sommige vragen hadden betrekking op praktische problemen in de glastuinbouwsector, zoals de training van personeel, quarantaine-eisen voor biologische producten en manieren om coöperaties op de richten binnen de Chinese sector. 

Aan het einde van het symposium, zei Huang Ruiqing het volgende: "Het is duidelijk dat de Chinese tuinbouwsector enorm veel potentie heeft en het aantal kassencomplexen waar premium groenten, fruit en bloemen worden geteeld, neemt steeds verder toe. Toch loopt de Chinese sector nog altijd 20 tot 30 jaar achter op die in Nederland.

Veel Chinese bedrijven hebben al Nederlandse methoden geïmporteerd maar kunnen in een paar jaar tijd niet een heel systeem opzetten. Ik verwacht dat de komende 20 tot 30 jaar een gouden tijd zal worden voor de verdere ontwikkeling van de Chinese tuinbouwsector. In deze periode zal er sprake zijn van een steeds intensievere samenwerking tussen China en Nederland."  

"Ik hoop dat Wageningen University Alumni Chapter China deze gouden kans zal grijpen om de uitdagingen die we tijdens dit symposium hebben besproken aan te gaan en oplossingen te bieden vanuit een wetenschappelijk perspectief maar ook met het oog op de praktische implementatie. Samen kunnen we een gezond systeem tot stand brengen in China en blijk geven van onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij!"

 

Voor meer informatie: 
Wageningen University Alumni Chapter China
Yan Jie (Secretaris van het Wageningen University Alumni Chapter China)
jie.yan@wur.nl 
Tel.: +86 010-62118002 

 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven