"Waak ervoor Tuta niet te vergeten"

De insectendruk is dit teeltseizoen gemiddeld bij de meeste tomatentelers wat lager dan vorig jaar. Er zijn vorig teeltseizoen veel insecticiden ingezet om witte vlieg, tomatengalmijt en Nesidiocoris te bestrijden en als gevolg daarvan is men dit seizoen in veel gevallen relatief schoon gestart, analyseert HortiPro, gevolgd door een waarschuwing:

"Waar we echter voor moeten waken is het feit dat we de Tuta absoluta (tomaten mineermot) uit het oog verliezen."

Isonet T is volgens de specialisten van het gewasbeschermingsbedrijf de basis voor een goede beheersing van dit plaaginsect. "Isonet T bevat het vrouwelijke sexferomoon van de Tuta absoluta en dat feromoon wordt in de juiste hoeveelheden, mooi geleidelijk afgegeven aan de omgeving. De mannelijke motten worden hierdoor dermate verward dat zij niet of nauwelijks in staat zijn de vrouwelijke motten te vinden. Als gevolg hiervan vinden er beduidend minder paringen plaats en dit geeft fors minder mineermotlarven."

Onderdeel van totaalstrategie
De inzet van Isonet T moet niet worden beschouwd als een zelfstandige strategie, maar is een essentieel onderdeel van een complete bestrijdingsstrategie met o.a. een goede hygiëne, een grondige check van de nieuwe aangeleverde planten, natuurlijke vijanden, selectieve insecticiden en vangplaten.

Het is zaak de Isonet T dispensers tijdig, liefst voor aanvang van de teelt, in de kas te plaatsen, adviseren de HortiPro-specialisten. "Gebruik 100 dispensers per 1.000 m² teeltoppervlakte. Hang de dispensers op 1,50 meter boven de teeltvloer op een schaduwrijke, niet te warme, plek. Hierdoor wordt er een werkingsduur verkregen tot 120 dagen in het najaar en de winter." 

Tijdig gebruiken en blijven monitoren
Blijf monitoren door goed het gewas in de gaten te houden, is een ander advies. "Vallen met feromonen werken bij de inzet van Isonet T niet of minder, omdat er een overdaad aan feromonen in de lucht aanwezig is. Hierdoor worden de motten dus niet naar de vallen gelokt. Het is echter wel van belang enkele deltavallen met feromonen in de kas te plaatsen. Hiermee kunnen we vaststellen of de feromonen in de Isonet T op zijn of niet. Als we namelijk opnieuw motten in de deltavallen vangen moeten de Isonet T dispensers vervangen worden."

Isonet T heeft geen nadelige effecten op nuttige insecten, geeft geen residu, heeft geen wachttijden en is toegestaan in de biologische land- en tuinbouw. "Isonet T heeft in de voorgaande jaren bewezen van grote meerwaarde te zijn als het gaat om de Tuta absoluta beheersing. Maak hier (tijdig) gebruik van en laat je niet verrassen", besluit het HortiPro-team.

Voor meer informatie:
Hortipro
www.hortipro.net
info@hortipro.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven