Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in het werkplan voor 2019 de ambitie uitgesproken om bij gelijkblijvende omstandigheden de doorlooptijden van aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen te verkorten en de ontstane achterstand weg te werken. Dit om aanvragen die in 2019 binnenkomen conform de wettelijke of afgesproken termijnen af te handelen. Het is gelukt om een deel van de ontstane achterstand weg te werken, maar de ambitie om eind 2019 voor alle aanvragen de doorlooptijden te verkorten, is te optimistisch gebleken, schrijft het Ctgb in hun eigen online magazine

Het Ctgb heeft ervoor gekozen om te blijven werken volgens het principe first-in-first-out. Naar de toekomst toe wil het college afhankelijk van soorten aanvraagtypen gefaseerd in de tijd gaan zorgen dat de wettelijke of afgesproken termijnen worden gehaald.

Voor 2020 zal het Ctgb in het werkplan een aantal aanvraagtypen benoemen die de organisatie als eerste binnen de wettelijke of afgesproken termijnen wil afhandelen. Op dit moment investeert het Ctgb wederom in de capaciteit voor de toelatingsprocedures van gewasbeschermingsmiddelen. In het werkplan voor 2020 is een lichte overcapaciteit begroot om doorlooptijden verder te verkorten.

Voor meer informatie:
Ctgb
www.ctgb.nl