Tholen – Er is veel data beschikbaar, zeker genetische data over gewassen, maar ook op het veld ligt de data voor het oprapen. De bodemstructuur, ontwikkeling van het gewas, of beter van elke individuele plant. “We gaan naar een situatie waarin het redelijk gemiddelde vervangen wordt door het beste uit elke individuele plant halen,” verwacht Mike Poodt van Rijk Zwaan. Tijdens het EU Fresh Info Forum gaf hij, in combinatie met de presentaties van Koen van Boheemen (WUR) en Mathias Eberius (Zosso Group) een overzicht van de ontwikkelingen.

Alleen al met behulp van Google Maps en een bodem scan kun je als teler veel informatie verzamelen over de bodem. “We gebruiken voor onze testvelden drones die de afzonderlijke gewassen meten,” vertelt Mike (rechts). De beelden van die drones leveren een schat aan informatie. De foto’s zijn zo zwaar dat een onlinetool nodig is om de beelden beschikbaar te maken voor de medewerkers. “We kunnen nu voordat we het veld op gaan achter ons bureau het veld inspecteren en kijken hoe de gewassen er bij staan.”

 

Vanuit de WUR werkt Koen van Boheemen (onder) aan soortgelijke toepassingen. Satellietdata, sensoren en robots die een opmars maken, de techniek is er, maar hoe maak je al die technieken effectief in het veld? Koen vertelt over de toepassingen die al bestaan waarbij gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen of water toegediend worden op basis van data. Met bodemscans kan een teler bepalen welk deel van het areaal extra aandacht nodig heeft en waar het gewas goed groeit.

Een stap verder is om al die informatie verder te automatiseren. Bijvoorbeeld dat zodra een sensor een ziekte waarneemt er een alert uit gaat naar de telers in de omgeving, zodat die voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Of een volledig geautomatiseerd systeem, waarbij de informatie rechtstreeks naar een robot wordt gestuurd, die direct in actie komt. Binnen de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) worden deze technieken in de praktijk getest. “De techniek is er, maar het werkt niet altijd zoals gepland,” vertelt Koen. Dat bleek onder andere toen er een test gedaan werd bij verschillende telers. In de koppeling tussen systemen werkte het niet zoals verwacht, waardoor de hele test strandde.

Mathias Eberius (rechts) presenteert een technische oplossing om onkruid uit te roeien en ploegen overbodig te maken: elektrocutie. “Er komt steeds meer resistentie in het onkruid,” vertelt Mathias. “We moeten voorkomen dat het onkruid de velden overneemt.” Is ploegen dan de oplossing? Volgens Mathias niet. Ploegen heeft te veel impact op het bodemleven. Hij presenteert de XPower een systeem waarbij de planten met hoogspanning de planten worden geëlektrocuteerd. Het resultaat is te zien tussen 5 minuten en 15 uur na behandeling, afhankelijk van de weersomstandigheden. “De XPower heeft geen impact op het bodemleven,” vertelt Mathias. “Het is een alternatief voor gewasbeschermingsmiddelen.”

“Robots gaan de tuinbouw veranderen,” sluit Mike af. De arbeidskosten in Europa zijn een aanzienlijk deel van de productiekosten. Robots kunnen die kosten drukken. “We proberen nu nog om alle technieken in één apparaat te combineren, waardoor we een heel geavanceerde robot krijgen, maar er is veel variatie in de teelt.” Hij pleit er voor om de verschillende taken over meerdere robots te verdelen, waardoor elke robot minder geavanceerd is. Bijvoorbeeld een robotscout die de teelt volgt en die informatie over de oogst naar een oogstrobot stuurt en informatie over ziektes naar een onderhoudsrobot.