Blauwe bessen zijn gezond en rijk aan antioxidanten en hebben de afgelopen jaren in de hele wereld aan populariteit gewonnen. In West-Kaap (Zuid-Afrika) is de teelt en export ervan gestegen en nu is deze bes van grote waarde voor de economie en levert hij werkgelegenheid op.
 
Op de wereldmarkt is de blauwe bes tussen 2011 en 2016 gestegen met een jaarlijks gemiddelde groei van 30%. En nog steeds is de vraag groter dan het aanbod. Deze mondiale groei heeft voor grote investeringen in de blauwe bessenteelt in Zuid-Afrika gezorgd. Het marktaandeel is gestegen van 0,19% in 2008 tot 1,1% in 2016. 68% van alle Zuid-Afrikaanse bessen worden in West-Kaap geteeld.

Zo'n 70% van alle Zuid-Afrikaanse blauwe bessen worden geëxporteerd, 16% wordt als versproduct op de lokale markt afgezet en de rest gaat naar de verwerkingsketen. De blauwe bessenexport heeft een jaarlijkse gemiddelde groei van 44% laten zien en het areaal in West-Kaap is gegroeid.

De VS is 's werelds grootste consument én teler van blauwe bessen. Tussen 2005 en 2012 verdrievoudigde de consumptie er doordat blauwe bessen steeds meer als ingrediënt aan producten werden toegevoegd. In 2000 bevatten 300 producten op de Amerikaanse markt blauwe bessen en in 2012 waren dat er meer dan 1.000.
 
Voor Zuid-Afrika en West-Kaap is het VK de grootste exportmarkt voor blauwe bessen met een importwaarde van 13 miljoen euro in 2016. Nederland komt op de tweede plaats. Maar meer markten bieden mogelijkheden tot groei, zoals Ierland, Tsjechië, Spanje, Duitsland en België. Aziatische markten zijn Singapore, Maleisië en China. 

De belangrijkste concurrenten naast de VS zijn Chili en Peru. Alan Winde, minister van economische zaken: "Peru heeft sinds 2011 een enorme groei op het gebied van blauwe bessenexport laten zien met een jaarlijkse gemiddelde groei van meer dan 300%. Deze concurrentie laat de mogelijkheden tot groei op het zuidelijk halfrond zien. Het is belangrijk dat we nieuwe markten openen voor de groei van deze sector."
 
Voor meer informatie;
Bianca Capazorio
Tel: +27 21 483 3550
Cell: +27 72 372 7044
Email: bianca.capazorio@westerncape.gov.za