De uitstoot van CO2-emissies moet in 2040 in de EU met 90% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Dat maakte Eurocommissaris Wopke Hoekstra van Klimaat dinsdag bekend. Dit tussentijdse klimaatdoel moet zo bijdragen aan klimaatneutraliteit in Europa in 2050. Om deze doelen te behalen wil de Europese Commissie inzetten op technologie om uitstoot te reduceren en CO2 te recyclen. Glastuinbouw Nederland ziet de Europese plannen als steun in de rug voor haar eigen ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2040.

Bij monde van Klimaatcommissaris Hoekstra presenteerde de Europese Commissie dinsdag haar strategie voor industrieel koolstofbeleid. Naast het sneller verminderen van de CO2-emissies in Europa, wil de Commissie vooral inzetten op het uitrollen van technieken die CO2 verwijderen, opslaan of recyclen. Het doel van deze strategie is om de kosten van deze technologieƫn te verminderen. Carbon Capture and Usage (CCU) wordt daarin als belangrijke pijler genoemd. Om klimaatneutraal te kunnen zijn, is externe CO2 voor de glastuinbouw van levensbelang. Glastuinbouw Nederland hoopt die CO2-levering met deze strategie in de toekomst veilig te kunnen stellen. Daarbij is het van belang volgens de organisatie om een goede balans te realiseren tussen Carbon Capture and Storage (CCS) en CCU. Risico is dat alle afgevangen CO2 naar de CCS-opslag gaat en er niets voor CCU-hergebruik over blijft.

Belangrijke steun in de rug
Glastuinbouw Nederland verwelkomt de nieuwe plannen, die in lijn liggen met de klimaatambities van de sector. Klimaatverandering is namelijk een grote uitdaging voor de nieuwe generatie. Door in 2040 klimaatneutraal te zijn, wil de glastuinbouw bijdragen aan het tegengaan van opwarming van onze aarde. Met de doelen in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 loopt de sector voorop op de plannen. De beschikbaarheid van CO2 voor de kassen via CCU is echter een belangrijke randvoorwaarde om deze doelen te behalen. De inzet van de Europese Commissie om CCU te stimuleren ziet Glastuinbouw Nederland daarom als een belangrijke steun in de rug in deze energietransitie.

Bij verduurzaming van de warmtevraag in de kassen via aard- en restwarmte of waterstof valt de huidige bron om CO2 in de kas te doseren namelijk weg. CO2 die hard nodig is om groenten, fruit, bloemen en planten te kunnen laten groeien. CCU biedt kansen om CO2-emissies van de sector af te vangen en deze vervolgens in de kas te hergebruiken. Nu wordt vaak nog gas gestookt in een ketel of WKK om deze CO2 te verkrijgen. Door met CCU industriƫle CO2 te recyclen kan aardgasconsumptie in de glastuinbouw worden voorkomen en wordt het overstappen op duurzame energiebronnen als aardwarmte, restwarmte en waterstof interessanter.

Nieuwe Commissie aan zet
De klimaatplannen van Hoekstra vormen een algemene strategie om de energietransitie in Europa te versnellen. De nieuwe Europese Commissie, die na de verkiezingen in juni 2024 aantreedt, zal deze plannen omzetten in nieuwe wetgeving. Glastuinbouw Nederland staat in contact met de Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van EU-energieministers om deze klimaatplannen verder uit te werken.

Bron: Glastuinbouw Nederland