Voor import van plantmateriaal van bepaalde fruitgewassen geldt een invoerverbod in Europa. Het wettelijke invoerverbod is in Europa ingesteld vanwege fytosanitaire risico's op het binnenbrengen van (nieuwe) quarantaine organismen. Door een speciale ontheffing van de NVWA kan Naktuinbouw met een Letter of Authority (LoA) meestal wel materiaal importeren via een Post Entry Quarantaine (PEQ) station.

PEQ is bedoeld voor bedrijven die genetisch materiaal uit derde landen in EU willen testen, veredelen of voor andere proefdoeleinden gebruiken. Elke import bestaat uit een zeer beperkte hoeveelheid materiaal dat als startmateriaal dient.

Bedrijven die materiaal in Europa willen importeren doen eerst een aanvraag bij Naktuinbouw. Als deze aanvraag past binnen de scope van de ontheffing kan Naktuinbouw een LoA aanvragen bij de NVWA. Met deze LoA mag het materiaal uit het land van bestemming aan Naktuinbouw verzonden worden. Een fytosanitair certificaat is dan niet nodig.

Naktuinbouw heeft in het afgelopen jaar voor fruitgewassen onder toezicht van de NVWA een risicogericht proces voor PEQ ontwikkeld. Na ontvangst van importmateriaal in het laboratorium wordt een screening op quarantaine organismen uitgevoerd. Nadat de uitslagen bekend zijn en er geen quarantaine organismen zijn aangetoond, worden planten door Naktuinbouw opgekweekt en verder beoordeeld. Nadat een ras het hele proces met goed resultaat heeft doorlopen, wordt het materiaal door de NVWA officieel vrijgegeven. Daarna is transport binnen de EU mogelijk.

Bron: Naktuinbouw