miljardenplan extra CO2-reductie Jetten

Correctieregeling voor glastuinbouw, maar ook missers bij SDE

Er komt in 2023 toch een correctieregeling voor bestaande duurzame warmtetrajecten. Met een bedrag van € 60 miljoen dit jaar wordt het wegvallen van de SDE-subsidie als gevolg van de hoge gasprijzen gecompenseerd, worden duurzame projecten overeind gehouden en kunnen telers werken met concurrerende energiekosten.

Dat schrijft Glastuinbouw Nederland in een eerste reactie op de miljardenplannen die minister Jetten tactisch vlak voor Koningsdag naar buiten bracht. De belangenbehartiger zegt 'zo spoedig mogelijk in gesprek met het ministerie van EZK' te gaan om de regeling nader uit te werken. 

Jetten presenteert een extra pakket maatregelen om het gat te dichten tot het gestelde klimaatdoel voor 2030. Van elke sector wordt een bijdrage verwacht. In totaal trekt het kabinet 28 miljard euro uit.

In de volgens Glastuinbouw Nederland 'langverwachte Voorjaarsnota' ziet de belangenbehartiger tevreden een aantal lobbypunten terugkomen, waaronder dus de correctieregeling. Hieronder de uitgebreide eerste reactie vanuit Glastuinbouw Nederland.

Geen verhoging restemissiedoel
Het kabinet sluit voor de glastuinbouw aan bij het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030  door het CO2-sectorsysteem per 2025 te vervangen door een vlakke individuele CO2-heffing per 2025 en door het restemissiedoel vast te stellen op 4,3 Mton. Dat is dus geen verhoging ten opzichte van het eind vorig jaar gesloten convenant, schrijft Alexander Formsma namens Glastuinbouw Nederland. "Het zit aan de bovenkant, maar valt binnen de bandbreedte van het convenant." De CO2-heffing is in aanvulling op de fiscale maatregelen zoals aangekondigd in het Coalitieakkoord.

Teler krijgt meer tijd
In de regeringsplannen stond dat voor de fiscale maatregelen geldt dat deze volledig ingegroeid zijn per 2030. Het kabinet zal in augustus 2023, op basis van een na de zomer te verschijnen impactanalyse, eventueel besluiten tot een ingroeipad met substantiële stappen vanaf 2025.

Dat is een belangrijke winst ten opzichte van het coalitieakkoord, aldus de belangenbehartiger. In vijf stappen richting 2030 betekent dat bedrijven meer tijd krijgen. De genoemde vlakke individuele CO2-heffing wordt hierbij als tegenprestatie voorgesteld.

De wens van Glastuinbouw Nederland om volledig te focussen op het sectorsysteem is niet ingewilligd. "Wat de daadwerkelijke financiële gevolgen zijn van de nieuwe voorstellen is nu nog onduidelijk. Bij de presentatie van het Belastingplan 2024 wordt ook de impactanalyse gepresenteerd. Verder moet het CO2-sectorsysteem nog verder worden uitgewerkt. Duidelijk is wel dat de heffing van het sectorsysteem communiceert met de fiscale maatregelen."

Het kabinet zal vervolgens bij de Miljoenennota voorstellen doen of, en zo ja in welk tijdspad de resterende fiscale vrijstellingen voor fossiele brandstoffen kunnen worden afgebouwd. Een impactanalyse per maatregel is onderdeel van deze inventarisatie, zodat wordt geborgd dat bedrijven voldoende handelingsperspectief hebben om de overstap van fossiel naar CO2-vrij te maken.

Verdeling Klimaatfonds
Daar komt een financiële ondersteuning van € 500 miljoen bij. Het kabinet stelt in haar nota € 300 miljoen beschikbaar voor subsidie van de warmte-infrastructuur in de glastuinbouw. Ook is € 200 miljoen uit het Klimaatfonds beschikbaar voor het ophogen van de EG-regeling.

Extra convenantsafspraken SDE
Met het ondertekenen van het convenant zijn extra afspraken gemaakt met betrekking tot de SDE, zoals het openstellen van SDE-categorieën industriële warmtepompen en lucht-water-warmtepompen voor de glastuinbouw in de 2023 ronde én een inspannings-verplichting om referentiesystematiek aan te passen zodat de warmteprijs beter wordt benaderd in de SDE. Hier ontvangt EZK eind dit jaar/begin volgend jaar een PBL-advies over.

In de voorjaarsnota is bekend geworden dat de SDE-categorie lucht-water-warmtepompen open wordt gesteld voor de glastuinbouw. De referentie is echter gebaseerd op een ketel en past niet bij een bedrijf met WKK. De industriële warmtepomp wordt niet toegekend en ook de inspanningsverplichting om de referentiesystematiek aan te passen voor nieuwe beschikkingen vanaf de 2023 ronde lijkt niet te gaan lukken. "Dit is niet volgens afspraak en blijft hoog op de agenda staan om toch voor elkaar te krijgen", aldus Formsma.

Aanscherping Energiebesparingsplicht
Energiebesparing draagt bij aan de klimaatopgave en leidt tot een lagere energierekening. Het Kabinet verhoogt de terugverdientijd in de energiebesparingsplicht in 2027 naar 7 jaar. Daarnaast wordt het toezicht op de naleving van de energiebesparingsplicht verbeterd. Voor energiebesparingsplannen voor dit jaar blijft de terugverdientijd 5 jaar Bij de verdere uitwerking is oog voor de uitvoerbaarheid van de maatregelen voor bedrijven en instellingen. Ook worden er middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het MKB om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

“Kijkend naar deze voorstellen kan ik niet anders dan concluderen dat we veel hebben bereikt. Ik ben tevreden met het resultaat van de inzet van Glastuinbouw Nederland. Uiteraard is dit pas een eerste bondige reactie. Komende tijd zullen we met regelmaat communiceren over het vervolg en de uitwerkingen”, laat Adri Bom-Lemstra in een eerste reactie weten. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.