Op 27 oktober trokken twintig toezichthouders, waaronder acht bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) langs de tuinbouwbedrijven in Westland, Midden-Delfland en Oostland. Hun aandacht richtte zich primair op bedrijven waar van teelt werd gewisseld. “De waterkwaliteit heeft daar altijd extra van te lijden”, licht Robbert Ballings van Hoogheemraadschap Delfland toe. “Ondanks uitgebreide voorlichting en waarschuwingen vooraf zijn er zeventien overtredingen geconstateerd. Dat viel me erg tegen."

Lees hier verder op Glastuinbouw Waterproof