Nu de meeste teelten weer ten einde lopen en daarmee de teeltwisseling en schoonmaak in aantocht is, blijft het, mede door het relatief warme weer voor de tijd van het jaar, belangrijk om vliegende plagen te blijven monitoren. Met de Horiver vangkaarten van Koppert kunnen telers wittevlieg en trips wegvangen.

Ondanks dat het gewas volledig uit de kas wordt verwijderd, waardoor een plaag als wittevlieg moeilijk kan overblijven, kunnen andere plagen ‘in rust’ overblijven en tevoorschijn komen nog vóór de nieuwe planten erin staan. Door Horiver vangkaarten na te kijken in de tussenliggende periode weten telers precies wat er rondvliegt, ook als deze periode langer duurt dan gebruikelijk.

Met het inzicht dat je verkrijgt door goed te monitoren, kunnen telers de nieuwe teelt optimaal biologisch starten. "Laat je dus niet verrassen en blijf monitoren", besluit het team van Koppert de oproep.

Voor meer informatie: 
Koppert 
info@koppert.com
www.koppert.com