Eerder dit jaar kreeg Innexo een vrijstelling van de Opiumwet voor onderzoeksdoeleinden, waardoor ze konden beginnen met hun cannabisonderzoek. Dominique van Gruisen, algemeen directeur en medeoprichter van het Nederlandse Innexo, een contractonderzoeks-organisatie met een specifieke focus op cannabisteelt, legt uit wat het bedrijf precies beoogt:

"We selecteren de onderzoeksprojecten die we voor klanten uitvoeren op basis van de mate van innovatie en de positieve impact die ze kunnen hebben op de cannabissector als geheel. Het uiteindelijke doel is om veiligere, betaalbaardere en betrouwbaardere cannabisproducten toegankelijk te maken voor patiënten. Technologie en praktisch onderzoek naar de effecten van deze technologie in de cannabisteelt kunnen helpen dat te bereiken."

Behoefte aan contractonderzoek
Innexo gaat contractonderzoeksproeven uitvoeren voor zowel technologieontwikkelaars als telers met een licentie. "Enerzijds willen we ons richten op bedrijven die technologieën ontwikkelen die bijvoorbeeld de consistentie en opbrengst, de gezondheid van de planten of het energieverbruik helpen te verbeteren. Wij zullen de ontwikkeling van deze technologieën en de zichtbaarheid van deze producten bij grote spelers in de sector helpen bevorderen door middel van gecontroleerde onderzoeksproeven. Tijdens onze technologiedemonstratieproeven kunnen verschillende bedrijven gezamenlijk deelnemen. Dat verlaagt niet alleen de onderzoekskosten, maar biedt hen ook de kans B2B-klanten mee te nemen naar een veilige plaats waar hun technologie wordt getest en gevalideerd in een gecontroleerde proef met cannabis, zonder dat zij daarvoor naar een teler met vergunning hoeven te gaan. Bovendien kunnen potentiële technologische synergieën worden onderzocht door verschillende complementaire partijen te laten samenwerken.

Voor wie het niet weet: contractonderzoek is een zeer gangbare praktijk voor belanghebbenden (telers, veredelaars, fabrikanten, leveranciers, enz.) in de land- en tuinbouwsector en is de belangrijkste motor voor innovaties, productontwikkeling en registratie.

Anderzijds zal Innexo telers met een licentie de mogelijkheid bieden om hun (risicovolle) onderzoek uit te besteden. Van Gruisen legt uit dat dit gunstig is voor telers die vaak alles zelf willen doen. "Wat je vaak ziet in de cannabissector is dat gelicenseerde telers hun eigen kennis willen ontwikkelen en hun eigen onderzoek willen doen, wat begrijpelijk is. Maar onderzoek doen is iets heel anders dan toezicht houden op je reguliere teelt. Je hebt de juiste kennis, faciliteiten en capaciteit nodig en het vermogen om je snel aan te passen. Daarom is Innexo een vertrouwelijke en onafhankelijke derde partij waaraan telers met een wereldwijde licentie hun onderzoek kunnen uitbesteden. Het is belangrijk te benadrukken dat al het intellectuele eigendom dat tijdens een contractonderzoek wordt ontwikkeld, het exclusieve eigendom van de klant blijft; net als bij elk ander normaal contractonderzoek," zegt hij.

Innexo heeft zowel indoor- als kasfaciliteiten beschikbaar voor hun proeven. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om het fytopathologisch laboratorium van hun zusterbedrijf Botany te gebruiken voor R&D op het gebied van plagen en ziekten. Hierdoor hebben ze de mogelijkheid om de planten opzettelijk te besmetten met pathogene schimmels, bacteriën en schadelijke insecten, in een gecontroleerde omgeving, om de reactie van de planten te bestuderen. "Het is belangrijk voor telers met een licentie om te weten dat er een plaats is waar ze dit soort onderzoek veilig kunnen uitbesteden, omdat dit grote risico's voor hun eigen teelt wegneemt."

Verbetering van de sector
Wat zijn nu enkele belangrijke aspecten in de sector die verbetering en dus onderzoek behoeven? Allereerst de consistentie van het secundaire metabolietenprofiel dat de cannabisplant levert voor medicinale doeleinden. "Het is een uitdaging voor telers om consistentie te creëren in hun cannabisteelt. De cannabinoïdegehaltes moeten batch na batch consistent zijn, zodat het een betrouwbaar product wordt voor de patiënt en de farmaceutische sector. Cannabisplanten passen zich echter zeer snel aan een veranderende omgeving aan, wat betekent dat de cannabinoïdegehalten ook veranderen, zodat het creëren van die consistentie een uitdaging is. Technologieën die kunnen helpen de consistentie van deze farmaceutische componenten in deze plant te verbeteren zijn een aspect waar we naar kijken."

"Bij Innexo geloven we dat er ook minder focus moet zijn op het produceren van zo hoog mogelijke THC-gehaltes, omdat het belangrijker is om de cannabinoïden op een evenwichtige en toch consistente manier te telen." Gelukkig is er een verscheidenheid aan technologieën beschikbaar die de teler kunnen helpen met hun teelt, zoals LED-belichtingsrecepten, voedingsstoffen en biostimulanten en ziektebestendige variëteiten. "Als telers een sterkere plant hebben die consistent is en minder ziekteproblemen heeft, zal dat natuurlijk ook om veel verschillende redenen zeer gunstig zijn."

Een ander belangrijk onderwerp van onderzoek zal energie-efficiëntie zijn. In vrijwel alle sectoren is energieverbruik momenteel een belangrijk onderwerp. De cannabissector vormt daarop natuurlijk geen uitzondering. Volgens Van Gruisen zal een komkommerteler die 's winters in een kas teeltlampen van rond de 250 micromol gebruiken, terwijl een cannabisteler in een kas 1000 (of zelfs meer) micromol- lampen zal hebben hangen. "In Nederland zou dit bijvoorbeeld een probleem kunnen worden zodra er in de toekomst vergunningen worden verstrekt voor een gereguleerde, commerciële cannabismarkt. Vanaf het begin moeten we ons richten op het zo duurzaam mogelijk maken van de teelt."

"Het is belangrijk dat we, samen met onze partners en klanten, op innovatieve manieren blijven nadenken over hoe we de sector kunnen verbeteren en de benchmark kunnen verhogen. Indoor kan vertical farming bijvoorbeeld een geweldige manier zijn om de ruimte die je hebt te maximaliseren. Maar je kunt ook kijken naar verschillende manieren om je kas zo energie-efficiënt mogelijk te gebruiken. Als een wereldwijd ontluikende cannabissector kunnen we veel leren van andere sectoren. Maar we moeten doortastend zijn en samenwerken om te innoveren, te valideren en vorm te geven aan een betere toekomst voor patiënten die afhankelijk zijn van op cannabis gebaseerde medicijnen."

Dit zijn slechts een paar aspecten waar Innexo naar uitkijkt om aan te werken. "Er zijn nog grote stappen te maken in de cannabissector en we zijn enthousiast om de sector te helpen verbeteren en toe te voegen aan de wereldwijde kennisbank door middel van contractonderzoek."

Voor meer informatie:
Innexo BV
www.innexo.nl