Weer twee jaar langer wachten op 'cruciale aardwarmte'

Nieuwe tegenvaller voor glastuinbouwgebied Deurne

Tholen - Het wil maar niet vlotten met glastuinbouwgebied Deurne. Er is opnieuw vertraging opgelopen, ditmaal omdat onderzoek naar aardwarmte tegenvallende resultaten opleverde én daardoor nieuw onderzoek nodig is. Dit kan op zijn vroegst in de tweede helft van 2020, waardoor aardwarmte als alles meezit pas in 2024 gewonnen kan gaan worden. Afgelopen zomer ging men nog uit van 2022.


Inzet: voorlopig ontwerp van de contouren van de kavels.  

Al sinds eind jaren '90 wordt er werk gemaakt van de vestiging van glastuinbouw in Deurne op een areaal van 150 hectare, waarvan 130 hectare uitgeefbaar is en 100 hectare beschikbaar voor kassen. Onder meer door de economische crisis én de ligging nabij natuurgebied Natura 2000 verloopt de ontwikkeling van het gebied stroef.

Stikstofemissie-eisen nopen tot aardwarmtezoektocht
Strenge vergunningseisen over stikstofemissie vertragen de vestiging van bedrijven. Om aan deze eisen, uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), tegemoet te komen kwam men uit bij aardwarmte om de reductie van fossiele brandstoffen te beperken. "De enige methode die hiervoor geschikt lijkt is de winning van aardwarmte op grote diepte", aldus de Provincie Noord-Brabant. 

Nu blijkt dat het "erg moeilijk is om betrouwbare gegevens over de diepere ondergrond (de boring ging tot 3500 meter) te verkrijgen. Nieuw seismisch onderzoek is duur en zal worden verricht in samenwerking met Energie Beheer Nederland, op zijn vroegst in de tweede helft van 2020", liet het provinciebestuur afgelopen donderdag weten

Aanstaande projectoverdracht
Ondertussen zal het project dit jaar in twee stappen overgedragen worden van de gemeente Deurne en de  projectpartijen Tuinbouwvestiging Deurne (TVD) en Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) naar de Provincie Noord-Brabant. De in 2010 afgesproken afnamegarantie wordt nu vervroegd uitgevoerd, omdat gronduitgifte vóór 2010 uitgesloten wordt geacht. 

De eerste etappe (nader uitlijnen overdrachtsproces grond én prijsbepaling) is bijna voltooid. De tweede etappe vindt het komend half jaar plaats, uitmondend in formele overdracht van de grond en de aandelen in TVD naar de provincie.

Risicopot
Omdat met de overname van het project risico's gemoeid zijn, is een potje aangelegd met 16,5 miljoen mocht blijken dat er uiteindelijk door de PAS-problematiek geen glastuinbouwvestiging mogelijk is. Verkoop als landbouwgrond heeft zeker niet de voorkeur, maar "mocht het
project onuitvoerbaar blijken, dan zit er, voor zover dit nu is te overzien, niets anders op dan verkoop van de grond als landbouwgrond. Bij de bepaling van de risicovoorziening is rekening gehouden met dit scenario", aldus het provinciebestuur.


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven