Inge Ribbens: CATT-technologie mogelijke oplossing voor toekomst bij marktbelemmeringen

Paprika tweede marktdossier na Conference-peer voor toegang Chinese markt

Tholen - Inge Ribbens ging tijdens de ledenvergadering van het Comité Fruithandel van Frugi Venta in op de marktbelemmeringen die er zijn bij de fruitexport. Ze noemde de markten in Europa die soms wat verzadigd lijken, wat druk zet om de markten te behouden en nieuwe markten te openen.

Natuurlijk was er aandacht voor het akkoord voor de toegang van Hollandse Conference-peren op de Chinese markt. Recent is, na vijf jaar onderhandelen, op het hoogste niveau in China akkoord gegeven en geprobeerd wordt zo snel mogelijk tot ondertekening van het protocol te komen. Frugi Venta bereidt samen met Greenport Holland International een handelsmissie voor exporteurs naar China voor. Dit biedt de gelegenheid om kennis te maken met de markt in China. Naar verwachting zal deze doorgang vinden in de eerste helft van 2014.

Ribbens gaf aan dat met name de aanwezigheid van bacterievuur en fruitmot een heikel punt waren voor de Chinese autoriteiten, die o.a. als voorwaarde stellen dat een perceel bacterievuurvrij moet zijn, omdat het anders wordt uitgesloten voor de rest van het seizoen. Ze benadrukte dat het protocol strenge eisen kent, met betrekking tot diverse organismen, waardoor de export alleen onder zware garanties plaats zal kunnen vinden en alle partijen hun verantwoordelijkheden zullen moeten nemen. "Het zal voor een beperkte groep mogelijk worden om te exporteren naar de Chinese markt. Alleen voor het topsegment is de Chinese markt toegankelijk. Frugi Venta en de NFO hebben binnenkort overleg met de overheid en de sector ter verdere uitwerking van het protocol."

Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen om een akkoord te krijgen voor het tweede Nederlandse AGF-product voor de export naar de Chinese markt, namelijk paprika's, omdat de Chinese autoriteiten maar één product tegelijk in behandeling nemen. Dit protocol lijkt spoediger te verlopen. De Chinese autoriteiten zijn uitgenodigd om in mei/april naar Nederland te komen voor een bezoek aan de sector, wat een noodzakelijk onderdeel is van het proces. De beleidsmedewerker gaf aan dat er vanuit verschillende productcategorieën, zoals zachtfruit en uien al interesse is getoond om als derde product in de rij aan te sluiten. Mogelijk wordt er eerst marktonderzoek gehouden om de wensen van de Chinese afnemers op dit terrein te peilen.

Het tweede marktdossier op hardfruitgebied dat speelt is Brazilië, waarbij de prioriteit ligt op de export van peren. In februari 2012 is een bezoek gebracht aan Nederland en in het najaar van dat jaar heeft een handelsmissie met onder meer Koningin Maxima en Minister Ploumen het dossier hoog geagendeerd. De verwachting was dat het akkoord eind augustus 2013 gereed zou zijn, maar als gevolg van interne Braziliaanse strubbelingen, heeft dit dossier vertraging opgelopen. Inge gaf aan dat er nog altijd wordt uitgegaan van een akkoord voor het einde van het jaar.

Ook voor de export naar India zijn er voor hardfruit, paprika, tomaat en uien onderhandelingen gaande. Zo hoopt het ministerie en NVWA in januari 2014 naar India af te reizen voor dit dossier. Volgens de beleidsmedewerker is er vooralsnog weinig voortgang in het dossier en ze benadrukte het belang van de lobby van het bedrijfsleven, in samenwerking met de lokale vertegenwoordigers.

Recent is ook het marktdossier Zuid-Afrika gestart om ook die markt open te breken voor de export van Hollandse appelen en peren. Hierin wordt veel samengewerkt met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de overheid. Ook is er een unieke samenwerking met een private partij in Zuid-Afrika om het proces te versnellen.

Ook voor de Verenigde Staten worden pogingen ondernomen om de markt open te breken voor de export van hardfruit. Dit is het enige dossier dat op Europees niveau, met zeven EU-lidstaten, is ingediend. Inge vertelde dat ook dit dossier o.a. is vertraagd, vanwege aanvullende eisen van de VS. Ze vertelde dat er naast het voordeel om EU-breed dit dossier te behandelen ook nadelen zijn, zoals mogelijke tegengestelde belangen en verschillende fytosanitaire risico's tussen de lidstaten.

Het dossier voor de markttoegang van hardfruit naar Israël heeft een tijdje stilgelegen. Met name het fenomeen 'vruchtboomkanker' is vanuit Israël een probleem. Om die reden stelt men de eisen voor een inspectie in de boomgaard of een chemische behandeling na de oogst, waarvoor in Nederland geen middelen zijn toegelaten. De export van peren is mogelijk, maar de verplichte controle vlak voor de oogst, zal echter voor extra kosten zorgen, terwijl het afnemende land in veel gevallen dan nog niet bekend is. Daarom zetten de Nederlandse autoriteiten in op een alternatief inspectiemoment in de bewaring.

Inge gaf concluderend aan dat er door de vele eisen van de afnemende landen met betrekking tot de diverse organismen, momenteel wordt gekeken naar alternatieve behandelmethoden van het fruit. "Een van de mogelijke oplossingen voor de toekomst is het zogeheten Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT). Dit zal altijd in samenspraak met het afnemende land moeten gebeuren, maar kan een oplossing zijn om de verschillende organismen te behandelen. Ook andere landen, zoals Australië en de Verenigde Staten onderzoeken deze methode."

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven