"Biologische bestrijding bodemschimmels in opkweek helpt telers"

Het biologische fungicide Asperello bestrijdt bodemschimmels. Als plantenkwekers dit middel al toedienen, is het effect het grootst. Dat vertelt Cindy Callens, Product Manager Biopesticides bij Biobest. "Vroege inzet zet telers van tomaten, paprika’s en komkommers bij de start van het seizoen direct op…

Macron wil gebruik gewasbeschermingsmiddelen versneld afbouwen tijdens Frans EU-voorzitterschap

De Franse president Macron heeft recent tijdens een toespraak op het IUCN World Conservation Congress aangekondigd om tijdens het Franse EU-voorzitterschap (van 1 januari tot…

Spaans biotechnologiecentrum steekt miljoenen in nieuwbouw

Kimitec, een bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en afzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten, prebiotica en probiotica, heeft een…

Mos de baas met MossKade

Na drie droge zomers hebben we dit jaar een heel ander beeld gezien in Nederland. De af en toe erg vochtige omstandigheden hebben een positief effect op de groei van lever- en korstmossen en algen. Gewasbeschermingsleverancier HortiPro biedt een middel tegen vervelende mosvorming aan: MossKade. Het middel is deze zomer getest…

Samenwerking geeft chemiebedrijf toegang tot plantstresssensoren

Het Zwitserse techbedrijf Vivent gaat samenwerken met Bayer, waarmee het chemiebedrijf toegang krijgt tot het PhytlSigns-systeem.  PhytlSigns is in staat om plantstressoren, zoals schimmels, insectenplagen en tekorten aan voedingsstoffen, realtime te detecteren, nog voor de plant hier zichtbare tekenen van…

Tuinbouwspelers dragen steentje bij aan snellere Europese toelating biologische gewasbescherming

Koppert Biological Systems en Valto willen graag met de Europese Commissie meedenken in mogelijkheden om binnen de bestaande regelgeving de biologische middelen sneller op de markt te krijgen. Beide bedrijven zijn hierom lid van een Task Force voor microbiële gewasbeschermingsmiddelen. Willem Ravensberg…

Tuta absoluta voorkomen bij start belichte tomatenteelt

De belichte tomatenteelten zijn gestart. Door tijdig het verwarringsferomoon Isonet T in te zetten, kunnen telers voorkomen dat Tuta absoluta een plaag wordt, adviseert Biobest-adviseur Bart Elseviers. "Voorwaarden voor het succes ervan zijn de preventieve inzet én een schone start." Isonet T is een…

Werkt dit ook bij witte vlieg?

Iedere teler kent het probleem: witte vlieg in de kas. Het vliegje brengt ziektes en plagen over en dus zijn telers het insect liever kwijt dan rijk. Allerlei chemische en biologische middelen zijn beschikbaar om het vliegje te bestrijden. Wel wordt het middelenpakket steeds beperkter. Dat maakt dat telers creatief moeten zijn.…

Dreamstime

Schimmel ontdekt op waterkers in aquaponicteelt Hongarije

Sclerotinia sclerotiorum (sclerotiënrot) is naar verluidt aangetroffen op waterkers (Nasturtium officinale) in een aquaponic-systeem in Hongarije. Dit is het eerste…

WUR werkt aan lokale productie waterstofperoxide

Bij Wageningen Food & Biobased Research wordt momenteel een nieuw proces ontwikkeld om op een duurzame wijze lokaal waterstofperoxide te produceren zonder gebruikmaking van chemicaliën. Deze waterstofperoxide kan ingezet worden voor desinfectie of oxidatiedoeleinden bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen-…

Thorben Looije pleit Europees voor nieuwe toelatingsregels natuurlijke gewasbescherming

Het is hard nodig dat de regels voor toelating van nieuwe, natuurlijke, effectieve en veilige gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie zo spoedig mogelijk worden aangepast. Dat stelt Thorben Looije van Valto en daarom zat hij maandag 30 augustus virtueel aan tafel met meer dan 200 vertegenwoordigers…

Hommel uit kas blijft dichtbij huis: goed nieuws voor wilde bestuivers

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan twee miljoen commerciële hommelkolonies gebruikt om ongeveer 20 soorten gewassen te bestuiven. Die kolonies kunnen evenwel een gevaar…

Ctgb-besluiten augustus 2021

Geen nieuwe toelatingen gewasbescherming in glasgroenten

De besluitenronde van het Ctgb in augustus heeft voor glasgroententelers geen nieuwe middelen of wijzigingen opgeleverd. Siertelers van afrikaantjes en pioenrozen krijgen…

Dreamstime

Bladluizen bestrijden met geurspray natuurlijke vijand

Bladluizen zijn bang voor lieveheersbeestjes. Dat is algemeen bekend. Wetenschappers van Pennsylvania State University hebben die kennis gebruikt om de geur van…

Fusariumbestrijdingsmiddel verdwijnt van de markt

Het gewasbeschermingsmiddel Topsin M Ultra, veelgebruikt voor fusariumbestrijding, nadert de uitverkoop- en opgebruikdatum.  De Europese toelating van Topsin M Ultra zal niet verlengd…

Nieuw laboratorium voor Italiaanse Verdelab Bioscience

Woensdag 25 augustus heeft het Italiaanse Verdelab Bioscience zijn nieuwe hoofdkantoor in Rimini ingehuldigd, vlakbij de groothandelsmarkt en de afrit van de snelweg Rimini-Noord. Het laboratorium werkt veel met met Nederlandse bedrijven samen, zoals KWS Vegetables, Eminent Seeds en De Bolster. Het…

Italianen bestrijden bruingemarmerde schildwants met sluipwesp

Na positieve resultaten van vorig jaar zet de Italiaanse hardfruittelerscoöperatie VOG zijn proeven voort om de bruingemarmerde schildwants te bestrijden met de parasitaire…

Telers Flevoland, Limburg en Overijssel kunnen kosteloos restanten gewasbescherming kwijt

Boeren en tuinders in Flevoland, Limburg en Overijssel kunnen in zogenoemde 'Bezemkast'-acties momenteel weer kosteloos van hun restanten gewasbescherming af. De acties,…

Drone bestuift aardbei, aubergine, paprika en tomaat

"Bestuiving kan helpen om het opbrengstpotentieel te bereiken, maar of dat lukt, hangt af van hoe goed de teelt in het algemeen wordt beheerd en of elke plant afzonderlijk zijn potentieel kan waarmaken", zegt Siddharth Jadhav, oprichter en CEO van Polybee, een spin-off van de National University of…

"Praktijkervaring opdoen met nieuwe middelen cruciaal"

Door het verdwijnen van middelen is het beschikbare pakket aan gewasbeschermingsmiddelen steeds minder dekkend voor een adequate bestrijding van ziekten en plagen in verschillende teelten. Het is daardoor steeds belangrijker om bewust met gewasbescherming om te gaan. Inzicht in de inzet van middelen en…

"Preventieve aanpak heeft goed uitgepakt in bestrijding Pythium"

Voor de bestrijding van Pythium in het komkommergewas gebruikt Van Gog Kwekerijen een combinatie van de middelen Serenade en Previcur Energy. Bedrijfsleider Maurice Rühl ziet grote voordelen van deze geïntegreerde preventieve aanpak en vertelt erover tijdens een bezoek van gewasbeschermingsproducent…

"Niemand zit te wachten op een supermarktketen die een andere overtroeft op wettelijk MRL"

GroentenFruit Huis is de plek waar telersverenigingen en handelspartijen samenwerken aan o.a. marktinformatie, voedselveiligheid en standaardisatie. "Onze verantwoordelijkheid begint zodra de teler zijn producten loslaat in de verpakking'', omschrijft directeur Richard Schouten het in een interview in de…

Bladluizen bestrijden om CABYV in komkommer te voorkomen

In de teelt van komkommer duikt het Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus (CABYV) steeds vaker op. Daarvoor waarschuwden Ewoud van der Ven en Rens Smith van Delphy deze zomer. Het…

Plaaginsecten doen het (helaas) óók goed in kassen

In deze nieuwe serie artikelen, gesponsord door Hawthorne Gardening Company, komen de grootste vijanden van telers voorbij: plaaginsecten. In het artikel van vandaag gaat het over welke gevaarlijke plagen voor gewassen zoals cannabis en sla er zijn. In de volgende artikelen van deze serie zal het gaan…

Groen Agro Control

Kritische blik tilt hygiëne naar hoger plan

Waarschijnlijk bent u goed op de hoogte van wat er op uw bedrijf aan hygiëne gebeurt. Toch kan het soms verhelderend zijn om samen met een kritische blik te kijken naar de opzet van de hygiëne maatregelen, de technische hulpmiddelen en de middelen die u gebruikt. Zijn die nog wel goed genoeg voor de…

Italiaanse telers van nikkelvrije groenten kunnen certificering krijgen

Diverse Italiaanse telers zetten in op het aanbieden van nikkelvrije groenten.  Maar hoe slaagt een teler erin om nikkelvrije groenten aan te bieden? Mario Cugno van de Italiaanse certificatie-instelling Bureau Veritas vertelt erover. Hij legt het belang uit van een certificering voor nikkelvrije producten…

Zweefvlieg met succes op de proef gesteld

Commerciële proeven met Eupeodes-System in Zuid-Spanje hebben aangetoond dat de zweefvlieg zich kan vestigen en kan bijdragen tot de bestrijding van bladluizen in een reeks hoogwaardige gewassen. Afhankelijk van het type bladluis in het gewas kan Eupeodes corollae gecombineerd worden met verschillende…

Ctgb neemt maatregel tegen stapelen gewasbescherming

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft ingestemd met een restrictie op het gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de…

Inzet biostimulant vermindert uitval aardbeitrayplanten

Trayplanten die tijdens de opkweek wekelijks worden behandeld met de PlantoSys biostimulant SalicylPuur hebben significant minder last van uitval. Ook maakt de inzet van SalicylPuur het mogelijk het aantal fungicidenbespuitingen met 50% te reduceren. Dit blijkt uit meerjarig onafhankelijk onderzoek door…

Twee schimmelbestrijdingsmiddelen krijgen extra toepassing in glastuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in juli diverse besluiten genomen. Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van…

"Met doordragend ras betere ontwikkeling natuurlijke vijanden"

"Om als klein bedrijf te overleven móet je voor een topproduct gaan'', zegt aardbeienteler David Abrahamjan uit het Gelderse Winssen. Zijn streven is om zo veel mogelijk Prestige-kwaliteit te plukken. Voor wat betreft de bestrijding van ziekten en plagen neemt hij liever niet teveel risico's. "Ik wil…

Poster in 10 talen helpt bij herkennen van plagen in de kas

Om buitenlands personeel in Finse kassen te helpen bij het identificeren van plagen en het herkennen van de verschijnselen van aantastingen aan het gewas, heeft Biotus foto's verzameld van de Top 10 plagen en hun waargenomen schade. De namen van de plagen zijn weergegeven in de top 10 talen die door de…

Fulvine en humuszuur van waterbedrijf naar land- en tuinbouw

Plant Health Cure (PHC) heeft een overeenkomst gesloten met waterbedrijf Vitens om de volledige productie van fulvine en humuszuren te gaan verkopen. Deze stoffen komen vrij…

Tuta-vanger valt in de smaak bij tomatentelers

De LED-technologie Biocaptur S50 is in de voorbije eerste periode van commercieel gebruik veel doeltreffender gebleken om Tuta Absoluta onder controle te houden dan de methoden, apparaten en producten die gewoonlijk worden gebruikt. Dat stelt producent ATG Ingeniería.  Biocaptur S50, geïnstalleerd vóór het…

Populatie roofwantsen groeit goed onder zonnige omstandigheden

De hogere temperaturen en het grote aantal zonuren hebben goede invloed op de ontwikkeling van Macrolophus-System. Het resultaat is een sterke populatie die kaswittevlieg en spint efficiënt bestrijdt. “Bij belichte tomatentelers kan de opbouw wellicht nog beter”, verklaart Biobest-Adviseur Marvin Koot.…

Roofmijt helpt aardbeienteler wittevlieg onder controle houden

"Limonica is het beste middel dat ik nu tegen wittevlieg in mijn aardbeien heb. Met deze roofmijt gaat het tot aan het einde van mijn teelt nu precies goed. Zonder Limonica zou de schade van het plaaginsect veel groter zijn." Aardbeienteler Wouter de Ruiter zet inmiddels zes jaar Limonica in tegen wittevlieg.…

Bassinwater eerst ontsmetten voordat het de kas in gaat

Tholen - “Je hebt een regenwaterbassin, je pompt het water naar binnen, stopt het in een silo. Je voegt kunstmest toe, pompt het een keer rond, ontsmet het, en gaat het weer hergebruiken.” Dat is in een notendop de manier waarop veel telers met water omgaan, aldus Albert van Dam, managing director van…

Telers bestrijden meerdere plagen tegelijk met insecticide met sinaasappelolie

In de glasgroenten loopt in de zomer met het stijgen van de temperaturen vaak de druk van onder andere wittevlieg op. Biologische bestrijders kunnen het dan niet bijhouden. Sinds vorig jaar is hiervoor echter een nieuw middel op de markt: Oroganic. Deze snelwerkende contactinsecticide op basis van…

Telers mogen rupsenmiddel voortaan zes keer inzetten

Het bacteriepreparaat Delfin van Biobest heeft nieuwe toepassingsregels gekregen. Hierdoor mogen telers het rupsenbestrijdingsmiddel voortaan niet maar drie keer, maar zes keer spuiten.  Delfin ondersteunt telers bij het terugdringen van onder andere Turkse mot, Duponchelia en Tuta absoluta. Naast de extra…

Angelique Walsweer (QLP IJsselmuiden):

“Zo moeizaam als het vorig jaar ging met biologisch rupsenbeheer, zo goed gaat het nu”

Sinds begin 2020 richt QLP IJsselmuiden zich op de biologische rotatieteelt van paprika’s, tomaten en komkommers. Het eerste jaar was niet gemakkelijk. Door de late levering van een spuitrobot kon er niet tijdig worden ingegrepen tegen rupsen en werd het dweilen met de kraan open. Dit jaar liggen de…

Wegvallen rupsmiddelen maakt intensieve monitoring Turkse mot een must

De Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) houdt al meerdere jaren de gemoederen flink bezig in menig bedekte sier- en groenteteelt. Met name de rupsen van de Turkse mot kunnen enorme schade geven in o.a. paprika, tomaat, aubergine, komkommer, gerbera, chrysant en kalanchoë. Met het wegvallen van een deel…

De invloed van pigment op de smaak van tomaten

De smaak van een tomaat ontstaat door de combinatie van de smaak en de geur. Onderzoekers uit Japan en de VS hebben nu ontdekt dat het pigment dat de kleur van de tomaten bepaalt, ook effect heeft op hun smaak. Uit een recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat onderzoekers van de Universiteit van Tsukuba…

Update voor handboek met biopesticiden

De Evaluation Manual (EM) voor Biopesticiden is herzien (v. 1.2) en gepubliceerd. In de update van zijn voor microbiële werkzame stoffen en middelen met die stoffen de…

Nieuwe regels voor beoordeling laag-risicomiddelen

Voor de beoordeling van de werkzaamheid van laag-risicomiddelen zijn er een aantal nieuwe EPPO-standaarden beschikbaar gekomen. De evaluation manual voor biopesticiden is…

Identificeren virussen en bacteriën krijgt boost met nieuwe Next Generation Sequencing techniek

Veel onderzoek aan gewas, water of substraten wordt gedaan via DNA-methoden waarbij zogenaamde PCR-technieken ingezet worden. Voor elk specifieke soort van bacterie, schimmel, virus of viroïde is dan een specifieke test ontwikkeld. Vaak wordt bijvoorbeeld voor roos het water of het gewas ingezet voor een…

Brightlands Campus Greenport Venlo

Bacteriën opsporen met slimme sensoren

Brightlands Campus Greenport Venlo is onderzoek aan het doen naar een sensor die voedingsproducten op een goedkope en snelle manier al tijdens het productieproces kan testen op mogelijke bacteriële verontreinigingen. Onderzoeker Rocio Arreguin Campos van Universiteit Maastricht houdt zich bezig met het…

Nog intensiever monitoren Turkse mot met twee typen feromonen

De Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) houdt al meerdere jaren de gemoederen flink bezig in menig bedekte sier- en groenteteelt. Met name de rupsen van de Turkse mot kunnen…

Afzet chemische gewasbescherming stabiliseert

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen schommelde al jaren rond de 10 miljoen kilo actieve stof per jaar. In 2018 zakte de afzet onder de 10 miljoen kilo. In 2019 lag de afzet met 9,3 miljoen kilo actieve stof vrijwel op hetzelfde niveau als in 2018. Het maakt dat WUR-analisten van Agrimatie…

Snelle opbouw Orius helpt paprikatelers met tripsbestrijding

Orius roofwantsen zijn uitstekende tripsbestrijders. Ze worden daarom op grote schaal ingezet in de paprikateelt. Een punt van verbetering is de populatieopbouw in het vroege voorjaar. Met het nieuwe PowerFood Plus, dat speciaal voor Orius is ontwikkeld door Royal Brinkman en het Spaanse bedrijf Agrobío,…

Karel Bolckmans, COO Biobest:

"AI en robotica zullen ons naar de Olympische versie van IPM brengen"

"Datagedreven telen is groot, in de gehele tuinbouwsector. Veel telers hebben iets met autonoom telen, data gedreven kasmanagement en geavanceerde analyse. We zijn ervan overtuigd dat deze revolutie ook een impact zal hebben op biologische gewasbescherming," zegt Karel Bolckmans, COO van Biobest. "Als…

Nieuwe vrijstelling Verimark tegen wittevlieg in tomaat

Nederlandse tomatentelers mogen van 15 juli tot 11 november weer gebruik maken van Verimark tegen wittevlieg. Dat heeft het ministerie van LNV besloten. Vanuit de sector was…

Alle plaagsoorten in Nederlandse wateren verzameld op website

Onlangs ging de Plaagsoorten.nl live. De nieuwe website is een initiatief van de werkgroep Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen en werd gerealiseerd met hulp van STOWA. Ieder jaar maken waterbeheerders hoge kosten voor het bestrijden van plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de…

NVWA beëindigt online verkoop illegale onkruidverdelgers door particulier

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op dinsdag 29 juni 178 liter illegale onkruidverdelgers en 7 kilogram illegaal ratten- en mierengif in beslag genomen bij een inwoner van Krimpen aan den IJssel. De man wilde geld bijverdienen door deze middelen…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven