De normen van het RHP-kwaliteitskeurmerk voor grondstoffen en substraten worden elk jaar geactualiseerd. Dit gebeurt mede op basis van ontwikkelingen in de sector. Jaarlijks worden er daarom inhoudelijke aanpassingen gedaan in het RHP-productcertificatieschema. Per 1 mei 2024 gaan de nieuwe normen in. Wat zijn de wijzigingen dit jaar?

De inhoudelijke wijzigingen op een rij
Gecertificeerde bedrijven moeten vóór 1 mei 2024 alle geactualiseerde eisen uit het RHP-productcertificatieschema hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagementsysteem. De belangrijkste besluiten van het Centraal College van Deskundigen staan hier bij het RHP.