Azura Group, een groente- en fruitteler, en Suez, een leverancier van circulaire afvaloplossingen, hebben onlangs contracten ondertekend voor het beheer van composteerplatforms voor organisch afval afkomstig van de activiteiten van Azura in de regio's Agadir en Dakhla.

Suez en de Azura Group hebben twee contracten ondertekend, elk met een looptijd van zes jaar, voor de implementatie van twee platforms die samen de capaciteit hebben om per jaar 116.000 ton organisch afval om te zetten in 42.000 ton compost en 43.000 ton semi-afgewerkt Refuse Derived Fuel (RDF).

In een context van waterstress vertegenwoordigt compost een waardevolle grondstof om de waterretentie te verhogen en de bodemkwaliteit te verbeteren. Het beantwoordt ook aan klimaatuitdagingen door CO2 opnieuw in de bodem te integreren. Bovendien zal de compost door een lokale partner worden verkocht aan telers in de regio, waardoor waarde voor de streek wordt gecreëerd.

Azura Group en Suez werken sinds 2020 samen. De samenwerking begon met het contract voor het beheer en de recirculatie van afval afkomstig van de activiteiten van de Azura Group.

"Duurzaamheid en verantwoordelijkheid staan centraal in alle activiteiten van de Azura Group", verklaart Hicham Harakat, CEO van de Azura Group. "Dit nieuwe partnerschap met Suez toont onze inzet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat eerder al was geformaliseerd via een overeenkomst met het "science-based initiative" (SBTI). Dankzij de implementatie van composteerunits voor ons organisch afval, zullen we onze CO2-voetafdruk met ongeveer 16.000 ton CO2-equivalent per jaar verminderen.”

"Dit contract markeert een nieuwe fase in onze relatie met Azura", zegt Benjamin Vauthier, directeur van Suez in Marokko. "Het getuigt van het vermogen van de teams van Suez in Marokko om de klanten voortdurend veerkrachtige, innovatieve, gedifferentieerde en hoogwaardige oplossingen aan te bieden om de milieu-impact van hun activiteiten te verminderen. De knowhow van onze lokale teams, ten dienste van Azura en andere Marokkaanse bedrijven, draagt ook bij aan de lokale economische groei.”

Voor meer informatie:
Salima Rahmaoui
Azura Group
Tel: +212 6 62 32 36 53 (Marokko)
srahmaoui@azura-group.com

Imane Mozher
Suez Marokko
Tel: +212 6 61 44 59 20 (Marokko)
imane.mozher@suez.com