In november 2023 ging in Agrotopia een nieuwe proef van start waarbij het potentieel van alternatieve teelten in een Deep Flow Technology (DFT)-systeem onderzocht wordt. Bij deze techniek groeit het gewas op een vijver in het water.

De volgende teelten worden opgevolgd: paksoi (Compact), knolvenkel (Solaris), witte kool (Reaction), andijvie (Anconi), selder (Imperial), en pijpajuin (Carel). De bedoeling van de proef van Inagro is om na te gaan of het gewas kwalitatief kan worden geteeld op water en of er bepaalde teelttechnische aanpassingen nodig zijn.

Optimalisatie van oogstperiodes via DFT-systeem
Het telen van gewassen op water via een DFT-systeem opent mogelijkheden om traditionele oogstperiodes zowel te vervroegen als te verlaten in vergelijking met grondteelt. Deze flexibiliteit kan een invloed hebben op de beschikbaarheid van verse producten gedurende het hele jaar, wat zowel economische als ecologische voordelen met zich meebrengt.

Het succes van deze techniek is afhankelijk van het optimaliseren van de teeltomstandigheden, wat verder onderzoek vereist. Aspecten zoals de juiste voedingsstoffenbalans, waterkwaliteit en optimale groeiomstandigheden moeten zorgvuldig worden afgestemd om maximale opbrengst en kwaliteit te waarborgen. Door het monitoren van de gewassen tijdens hun levenscyclus kunnen eventuele uitdagingen en optimalisatiemogelijkheden worden geïdentificeerd.

Een bijkomend voordeel van het DFT-systeem is de mogelijkheid om het te gebruiken als alternatieve teeltmethode in bestaande serres. Grondgebonden schimmels en ziekten kunnen de kwaliteit van traditionele serreteelt aantasten. Door over te schakelen naar een DFT-systeem kunnen deze problemen worden omzeild, wat resulteert in een gezondere groei van gewassen.

Onderzoek naar alternatieve teelten op DFT
Met dit nieuwe onderzoek wordt de kwalitatieve haalbaarheid van diverse alternatieve gewassen op water nagaan. Tegelijkertijd wordt onderzocht of specifieke teelttechnische aanpassingen nodig zijn om een optimaal groeiproces te bevorderen. Na ongeveer 2 weken op het systeem hebben de meeste gewassen al een uitgebreid wortelstelsel gevormd. Verder stelt Inagro vast dat sommige planten, zoals paksoi, in een latere fase van de teelt nood hebben aan ondersteuning, daar ze de neiging hebben om om te vallen.

Bron: Inagro