Van 30 november tot en met 12 december 2023 vond de inmiddels veel besproken COP28 plaats in Dubai. Het was de 28e VN-klimaattop. Hier bespraken VN-lidstaten de mondiale strijd tegen klimaatverandering. Voor het eerst stond Health op de agenda van de COP. COP28 werd gepositioneerd als de klimaatconferentie van concrete acties, zo meldt GroentenFruit Huis.

GroentenFruit Huis- voorzitter Cathy van Beek nam deel aan COP28. De WHO roept al een aantal jaar dat de klimaatcrisis de grootste gezondheidscrisis ooit is. Dit werd ook uitgedragen door minister Ernst Kuipers van het ministerie van VWS. Die sprak over de gezondheidsparadox. Daarmee bedoelde hij dat de gevolgen van de klimaatcrisis de gezondheid van de burgers direct raken terwijl de zorg zelf ook substantieel bijdraagt aan de uitstoot van CO2. Hoe het tij te keren?

SDG 17: Partnership
Cathy van Beek nam samen met Evelyn Brakema, arts en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie, Joke Boonstra, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Erasmus MC en voorzitter van het duurzaamheidsteam van de Federatie van Universitaire Medische Centra, Impact Stewards en NOW Partners deel aan een ronde tafel discussie over de mogelijkheden van gezondheid in de zorg. Voorvechtster sinds het verschijnen van de Club van Rome Hunter Lovin, voorzitter van Natural Capitalism Solutions riep grote zorgorganisaties op om de voedingstuinbouw een enorme impuls te geven door leveranciers te stimuleren te kiezen voor meer duurzame plantaardige voeding, waaronder vanuit regeneratieve en/of biologische teelt. Met Dorethe Nielsen van Novo Nordisk werd besproken hoe we samen kunnen voorkomen dat kinderen door ongezonde voeding een te hoog BMI krijgen en daarmee meer kans op diabetes lopen. Dit alles in het kader van Sustainable Development Goal 17: partnership, ofwel wat kunnen we samen betekenen?

Gezondheidswinst
"De Nederlandse zorg is verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-uitstoot", aldus Van Beek. "Een lagere milieu-footprint betekent gezondheidswinst. Dit sluit naadloos aan bij het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 thema 1: de gezond makende (leef)omgeving die mede door GroentenFruit Huis is ondertekend. De groente- en fruitsector draagt met gezonde producten immers bij aan een gezonde mens, een gezonde maatschappij op een gezonde planeet."

Samenwerken met zorg
Dit past goed bij de ambities van partijen die het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben ondertekend. Zorgverlening voorkomen door gezond leven en preventie is hier onderdeel van. Een gezonde leefstijl speelt een grote rol bij de preventie van ziektes. Consumptie van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten (250 gr) en fruit (200 gr) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De consumptie blijft nu nog steken op gemiddeld 153 gram groenten en 132 gram fruit per persoon per dag. "GroentenFruit Huis werkt graag samen met partijen in de zorg om zo samen een hogere consumptie van groenten en fruit te bewerkstelligen en de betaalbaarheid daarvan te bevorderen."

Bron: GroentenFruit Huis