Dit najaar ging de Nederlandse tak van Infarm failliet. Het vertical farmbedrijf was zich op dat moment al aan het terugtrekken uit meerdere Europese landen vanwege financiële moeilijkheden in een moeilijke markt. Een eerste faillissementsverslag geeft geen uitsluitsel over de oorzaken van het Nederlandse faillissement. Wel wijst de curator erop dat er veel meer werknemers aangetroffen zijn dan er volgens de Kamer van Koophandel bij het bedrijf in dienst waren.

De curator wijst op 42 werknemers in dienst van de vennootschap. In 2022 waren dat er nog 45. De curator schrijft dat de arbeids-overeenkomsten met het overgrote merendeel van de werknemers beëindigd zijn.

Verlies
Uit het verslag blijkt dat er in 2022 ruim 106 duizend euro verlies is geleden. Op de balans zou 374 duizend euro hebben gestaan. De curator trekt na een eerste blik op de cijfers die gegevens in twijfel. Onderzoek naar de cijfers volgt.

Onder het kopje 'boedelbijdragen' meldt de curator dat 'een potentiële investeerder in een ander gedeelte van de groep 30.000 heeft betaald om het faillissement af te wikkelen.' Infarm is in meerdere landen actief (geweest). In juli werd het hoofdkantoor al van Berlijn naar Londen verplaatst. Het laatste bericht is dat Infarm dit najaar een Brits faillissement probeert te voorkomen.

In Nederland is dat niet gelukt. In het eerste faillissementsverslag voor de Nederlandse tak worden 22 concurrente crediteuren genoemd. Zij zijn goed voor 839 duizend euro.

De Rechtbank Amsterdam sprak op 18 september na uitstel van betalingen faillissement uit over infarm - Indoor Urban Farming B.V. Het bedrijf was gevestigd in Amstelveen. Het faillissement is geregistreerd onder kenmerk: 13.ams.23.272.F.1306.1.23. Als curator is mr R. Suurmond uit Amsterdam aangesteld.