De bubbelkas in Monster waaraan door het deze zomer failliet gegane BBBLS werd gewerkt, wordt toch afgebouwd. Dat leert navraag, nadat uit een nieuw faillissementsverslag bleek dat de hoop daarop nog niet was opgegeven.

Met de bouw van de bubbelkas aan de Assendelftlaan in Monster was al begonnen. BBBLS ontving een geldlening vanuit het Nationaal Groenfonds voor wat erkend is als een 'veelbelovende techniek'. In Noorwegen staan al vier met zeepbellen geïsoleerde kassen.

Voor de afhandeling van het faillissement van BBBLS speelde de vraag of de demokas in aanbouw geldt als roerende of als een onroerende zaak, zo schreef de curator deze zomer in een eerder verslag.

Als de kas een roerende zaak is, is deze verpand aan het Nationaal Groenfonds. Is de kas een onroerende zaak, dan is deze eigendom van de eigenaar van de grond. De curator heeft de eigenaar van de grond in contact gebracht met het Nationaal Groenfonds. In het nieuwste verslag geeft de curator geen update over de kwestie. Wel is duidelijk dat de kas afgebouwd wordt. Meer willen de betrokkenen er nu niet over kwijt.

De Rechtbank Midden-Nederland sprak op 4 juli faillissement uit over het in Den Haag zetelende bedrijf. Het faillissement is geregistreerd onder kenmerk: 16.mne.23.256.F.1300.1.23. Als curator is mr. K.C.S. Meekes van De Advocaten van Van Riet uit Utrecht aangesteld.